ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฆ่าทิ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฆ่าทิ้ง*, -ฆ่าทิ้ง-

ฆ่าทิ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฆ่าทิ้ง (v.) cancel See also: cross out, delete, erase Syn. ทำลาย, ลบทิ้ง, ขีดฆ่า
English-Thai: Nontri Dictionary
decimate(vt) เลือกชิ้นที่ 10,ทำลายยับเยิน,ทำให้เสียหายมาก,ฆ่าทิ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Disappearing these girls, butchering them, and then not leaving a shred of anything other than what's in this room.ทั้งลักพาตัวผู้หญิงพวกนี้ ฆ่าทิ้ง ไหนจะยัง ไม่ทิ้งหลักฐานไว้ที่ไหนเลย นอกเหนือจากในห้องนี้
Killed them, burned them, and passed them off as the little lords?ฆ่าทิ้ง เผาศพ แล้วอ้างว่าเป็นท่านลอร์ดน้อย?
Strung up and executed.ฆ่าทิ้งซะให้เรียบร้อย
They killed her.เรียงคิวเขาแล้วฆ่าทิ้ง
That's what I told 'em before I killed 'em.ผมไม่โกรธเขาหรอก แค่ฆ่าทิ้งเอง
If I'd killed her when I first thought about it, I'd be out by now.เอาเป็นว่าถ้าฆ่าทิ้งตั้งแต่วูบแรกที่คิด ป่านนี้ออกจากคุกแล้วล่ะหนู
Man kidnapped half a dozen boys and girls down in 'Bama, raped 'em and killed 'em.หมอนี่ลักพาตัวเด็กชายหญิง6คนในอลาบามา ข่มขื่นแล้วฆ่าทิ้ง
They plan to march us out in the jungle and kill us, and make it look as if we were trying to escape.พวกมันวางแผนพาเราเดินเข้าป่าแล้วฆ่าทิ้ง แล้วทำให้ดูเหมือนว่าเราหลบหนี
No, you're not a trophy... but you need to be put down.ไม่ นายไม่ใช่รางวัลที่น่าชื่นชม นายจำเป็นต้องถูกฆ่าทิ้ง
The CIA skirt, you can kill.สาวซีไอเอ ให้ฆ่าทิ้งได้
Renegades... gunning down railroad men and their families.พวกเถื่อนนั่น ฆ่าทิ้งพวกคนงานรถไฟ หมดทั้งครอบครัว
They think they have a serial killer.พวกเขากลัวจะเป็นของนักฆ่าทิ้งรูปแบบ
He's bleeding. Kill him.มันกำลังเสียเลือด ฆ่าทิ้งซะ
So they asked them all nicely to move and when they didn't, they just killed them all?แล้วชาวบ้านไม่ยอม ก็เลยฆ่าทิ้งหมดเลยงั้นสิ? ไม่
If we meet him?ถ้าเราไปเจอฆาตกร ฆ่าทิ้งเลยได้ไหมครับ
This piece of shit lured those poor girls into his king-size bed and dirty sheets to fuck them and kill them.ไอ้วิปริตนี่ล่อลวงผู้หญิงพวกนั้น ให้ขึ้นเตียงกับมันและก็ฆ่าทิ้ง
So he disemboweled her but didn't kill her for 4 hours.สรุปว่าเขาชำแหละเธอ แต่กลับปล่อยเธอไว้ 4 ชม.ก่อนฆ่าทิ้ง
You're just trash which isn't worth killing.แกมันแค่ขยะที่ไม่มีค่าพอที่จะฆ่าทิ้ง
I never been on the top of someone else's hit list.ฉันไม่เคยขึ้นไปติดอันดับพวกต้องฆ่าทิ้ง ของใครเลย
We killed them.เราเลยฆ่าทิ้งหมดแล้ว
Police could be the least of it.นายอาจจะถูกจี้หรือฆ่าทิ้งก็ได้
Seems like lately if you're too good a waitress around here, someone's gonna come along and kill you.เพราะดูเหมือนว่าถ้าทำงานดีเกินไปแถวนี้ จะมีคนมาฆ่าทิ้ง
I would love to, but if I left work right now, my boss would kill me.ฉันก็อยากอยู่หรอก แต่ต้องทำงานตอนนี้ ไม่งั้นเจ้านายได้ฆ่าทิ้งแน่
If we keep the girls, what are you gonna do with the guys?ถ้าเราเก็บผู้หญิงไว้ แล้วจะทำยังไงกับพวกที่เหลือ? ฆ่าทิ้งเหรอ?
You and me, we are a lot alike in a lot of ways.แล้วฆ่าทิ้งซะ คุณกับผมนี่เหมือนกันหลายอย่าง
Bring it in... and... hunt it, and kill it.เอาเข้ามาแล้ว เออ ล่าแล้วก็ฆ่าทิ้ง\ทำแบบนั้นแหละ
I'll kill you right here.ไม่งั้นฉันจะฆ่าทิ้งซะ
Whether she has turned him or burned him.ว่าควรจะส่งมอบตัว หรือฆ่าทิ้ง
Chuck, she wants us to find him and kill him.ชัค เธอต้องการให้เราหาเขาและฆ่าทิ้ง
Jeez, I knew he was crazy, but I didn't think he was a murderer!เขาพาพวกเราทุกคนมาฆ่าทิ้ง!
If I left him there, they would've killed him.ถ้าผมปล่อยเขาไว้ที่นั่น เขาจะถูกพวกนั้นฆ่าทิ้งแน่.
Should I not worry that Gus plans to murder me at the first chance he gets?ฉันไม่ต้องเป็นกังวล เรื่องกัสวางแผนจะฆ่าฉันทิ้ง เขาให้โอกาสเขาชิงฆ่าทิ้งก่อนงั้นเหรอ
I'm going to be raped and dumped somewhere!ฉันกำลังจะโดนข่มขืน และโดนฆ่าทิ้งไว้ซักที่ใช่มั้ยเนี่ย!
Some of them, I killed.ฉันเลยฆ่าทิ้งไปบางส่วน
Someone told that security guard to take Carter's gun and phone, then killed him.มีคนบอกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้เก็บปืนกับมือถือของคาร์เตอร์ไปให้ เสร็จแล้วก็ฆ่าทิ้ง
Whoever's in charge is gonna get tired of it call him in to make a deal, then kill him.เจ้าพ่อที่นี่คงจะเซ็งเต็มที อีกไม่นานคงนัดเจอเขาแล้วฆ่าทิ้ง
You'd just think it was my fault and drag me back here and tie me up and kill me.คุณคงคิดว่าเป็นความผิดฉัน และลากฉันมานี่ จับมัดแล้วฆ่าทิ้ง
Amazon warriors mate with males. The males are murdered.นักรบอเมซอนมีลูกกับผู้ชาย ผู้ชายถูกฆ่าทิ้ง
Do you want to see her raped, butchered like the Targaryen children?อยากให้นางโดนข่มขืน ฆ่าทิ้งเหมือนบรรดาทาร์เกเรียนหรือไร
Just please shut the hell up before I have the urge to maim and kill myself.ช่วยกรุณาหุบปากก่อนที่นายจะ จับฉันสะกดจุดและฆ่าทิ้งซะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฆ่าทิ้ง
Back to top