ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฆ่าตัวตาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฆ่าตัวตาย*, -ฆ่าตัวตาย-

ฆ่าตัวตาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฆ่าตัวตาย (v.) commit suicide See also: kill oneself Syn. อัตวินิบาตกรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
felo-de-se(ฟี' โล' ดิซี') n. ผู้ฆ่าตัวตาย,การฆ่าตัวตาย -pl. felones-de-se,felos-de-se
hara-kiri(ฮา'ระคี'รี) n. การฆ่าตัวตายโดยการคว้านท้องตัวเอง., Syn. hari-kari
suicidal(ซูอิไซ'เดิล) adj. เป็นการฆ่าตัวตาย,เป็นอันตรายต่อชีวิต,ทำให้ฆ่าตัวตาย,เป็นการฆ่าตัวเอง., See also: suicidally adv.
suicide(ซู'อิไซดฺ) vi.,vt.,n. (การ) ฆ่าตัวตาย,ฆ่าตัวเอง,กระทำอัตวินิบาตกรรม,ทำลายตัวเอง, Syn. self-destruction
English-Thai: Nontri Dictionary
suicidal(adj) เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย
suicide(n) การฆ่าตัวตาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suicideอัตวินิบาตกรรม, การฆ่าตัวตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jonestown Mass Suicide, Jonestown, Guyana, 1978การฆ่าตัวตายหมู่ที่โจนส์ทาวน์ กายอานา, ค.ศ. 1978 [TU Subject Heading]
Suicidal behaviorพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย [TU Subject Heading]
Suicideการฆ่าตัวตาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Dutch act (sl.) ฆ่าตัวตาย
Dutch cure (sl.) ฆ่าตัวตาย
kill oneself (vt.) ฆ่าตัวตาย
suicide (vt.) ฆ่าตัวตาย Syn. kill oneself
harakiri (n.) การคว้านท้องเพื่อฆ่าตัวตายแบบญี่ปุ่น
self-murder (n.) การฆ่าตัวตาย See also: อัตวินิบาตกรรม, การฆ่าตัวเอง Syn. self-slaughter
self-slaughter (n.) การฆ่าตัวตาย See also: อัตวินิบาตกรรม, การฆ่าตัวเอง Syn. self-murder
seppuku (n.) การคว้านท้องเพื่อฆ่าตัวตายแบบญี่ปุ่น Syn. harakiri
suicidal (adj.) ซึ่งฆ่าตัวตาย Syn. self-destructive
suicide (n.) การฆ่าตัวตาย See also: อัตวินิบาตกรรม, การฆ่าตัวเอง Syn. self-murder, self-slaughter
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You think he committed suicide or something?คุณคิดว่าเขา ฆ่าตัวตาย หรืออะไร
I happen to have my Masters in counseling, and when I heard that our school district's one and only psychologist had committed suicide, well, I decided to volunteer my services.ฉันจบโทจิตวิทยา พอรู้ว่า จิตแพทย์ของ ร.ร.เรา ฆ่าตัวตาย ฉันเลยอาสามาช่วย
This kind of scenario, an offender typically tries to stage the scene, make it look like murder, suicide, a burglary gone wrong.ชนิดของสถานการณ์เช่นนี้ ผู้กระทำความผิดมักจะพยายามจัดฉาก ทำให้มันดูเหมือนว่าเป็นการฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย นักย่องเบาที่ทำงานผิดพลาด
To kill myself before I starve?เพื่อให้ข้า ฆ่าตัวตาย ก่อนหิวตาย งั้นเหรอ
Gets left at the altar, kills herself, and then gets buried in the crypt.เธอถูกทิ้งที่แท่นพิธิ ฆ่าตัวตาย แล้วถูกฝังไว้ใต้ถุนโบสถ์
If you're suggesting that Bailey killed himself because of a talking to, that's absurd.ถ้าคุณจะบอกว่าเบลี่ย์ ฆ่าตัวตาย เพราะการสารภาพผิด นั่นบ้าสิ้นดี
There's only one reason Beverly killed himself and that's you.มีเหตุผลเดียวที่จะทำให้เบฟเวอร์ลี ฆ่าตัวตาย ก็คือแก
Those douchebags in the vines took themselves out, holding hands-- kumbaya style.ไอ้พวกปัญญาอ่อนในเถาวัลย์นั่น ฆ่าตัวตาย จับมือกัน
Suicide would be disappointing me.ฆ่าตัวตาย จะทำให้ฉันผิดหวังนะ
Suicide makes no sense.ฆ่าตัวตาย มันไม่มีเหตุผลเลย
Kill yourselves, and she walks free.ฆ่าตัวตาย และเธอจะได้ออกไป
Suicide is not part of that mantra.ฆ่าตัวตาย ไม่ได้อยู่ในตำราแน่
Killed himself? Who said so?ฆ่าตัวตายงั้นเหรอ ใครกันที่พูดแบบนั้น
Kill yourselves, and she walks free.ฆ่าตัวตายซะ แล้วเธอจะเป็นอิสระ
Suicide by monkey.ฆ่าตัวตายด้วยการให้ลิงทำ
Brisquet gases are the trend.ฆ่าตัวตายด้วยแก๊สรถกำลังเป็นที่นิยม
It's the ultimate geographical suicide.ฆ่าตัวตายทางภูมิศาสตร์
Killing yourself is the greatest form of cowardice.ฆ่าตัวตายน่ะขี้ขลาดที่สุด
But suicide, Terry? God damn you.ฆ่าตัวตายหรอเทอรี่ แม่ง
Among all these other "suicides?" Come on.ฆ่าตัวตายอีกแล้วเหรอ เถอะน่า
It's suicide. You can't.ฆ่าตัวตายเปล่าๆ คุณทำอะไรไม่ได้
The suicidal and the profligate.ฆ่าตัวตายและหลงระเริง
Bailey Shelton killed himself in Josh Redding's room.ฆ่าตัวตายในห้องของจอช เรดดิ้ง
Would you have believed her capable of suicide?คุณเชื่อมั้ยว่าหล่อนจะฆ่าตัวตาย
One of them, of course, is suicide.หนึ่งในนั้นคือการฆ่าตัวตาย
Now, does that look like the note of a woman who had made up her mind to kill herself?นี่มันเหมือนจดหมายของผู้หญิง ที่อยากจะฆ่าตัวตายมั้ยล่ะ"
And apart from that, do you mean to tell me that if you wanted to commit suicide, you would go to all the trouble of putting out to sea in a boat, and then take a hammer and chiselแล้วถ้าเกิดต้องการจะฆ่าตัวตายจริง จะลําบากเอาเรือออกทะเลไป... แล้วออกแรงเอาค้อนเเละสิ่ว เจาะรูใต้ท้องเรือไปทําไม
Can you think of why Mrs. De Winter should have taken her own life?คุณพอจะคิดออกมั้ยถึงสาเหตุที่ คุณนายเดอ วินเทอร์อยากฆ่าตัวตาย
I'm trying to clear her name of the suspicion of suicide.ฉันพยายามจะกู้ชื่อให้หล่อน จากข้อสงสัยว่าฆ่าตัวตาย
Could you supply a reason, Dr. Baker, for Mrs. De Winter's suicide?คุณพอจะหาเหตุผลการฆ่าตัวตาย ของคุณนายเดอ วินเทอร์ได้มั้ย หมอเบเกอร์
You want to know if I can suggest any motive as to why Mrs. De Winter should have taken her life?คุณอยากรู้ว่าผมจะบอกถึงเเรงจูงใจที่ว่าทําไม คุณนายเดอ วินเทอร์ถึงอยากฆ่าตัวตายได้รึเปล่า
This is suicide, don't you understand? Suicide.นี่มันฆ่าตัวตายชัด ๆ เธอไม่เข้าใจเหรอ ฆ่าตัวตาย
I'm a fuel-injected suicide machine!ฉันฆ่าตัวตายเครื่องฉีด เชื้อเพลิง!
I'm a fuel-injected suicide machine.ฉันฆ่าตัวตายเครื่องฉีดเชื้อเพลิง
To tell you the truth, I don't know if Hal is homicidal, suicidal, neurotic, psychotic or just plain broken.ฉันไม่ทราบว่าถ้า แฮล เป็น ฆาตกรรมฆ่าตัวตาย โรคประสาทโรคจิตหรือเพียง แค่เสียธรรมดา
Professor Plum, you were once a professor of psychiatry, specializing in helping paranoid and homicidal lunatics suffering from delusions of grandeur.ศาสตราจารย์พลัม คุณเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตเวช เชี่ยวชาญในการช่วย คนหวาดระแวงและฆ่าตัวตาย ทุกข์ทรมานจากโรคหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่
...the suicide of my wife preyed on my mind and created a sense of injustice in me.การฆ่าตัวตายของภรรยาผม มันทำให้ผมคิดได้ และทำให้ผมรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรม
If he fails, I will kill myself!ถ้าเขาพลาด ฉันจะฆ่าตัวตายเอง!
You tried to kill yourself.นายพยายามจะฆ่าตัวตายนะ
Please consider me as an alternative to suicide.โปรดเลือกข้าแทนการฆ่าตัวตาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฆ่าตัวตาย
Back to top