ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คืนดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คืนดี*, -คืนดี-

คืนดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คืนดี (v.) reconcile See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled Syn. ดีกัน, ปรองดอง, หายโกรธ Ops. โกรธกัน
คืนดีกัน (v.) reconcile See also: bring about a reconciliation, make peace, restore good relations, patch up a quarrel Syn. ญาติดีกัน, คืนดี, ดีกัน Ops. โกรธกัน, ไม่ถูกกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation)
heal(ฮีล) vt. รักษา,ทำให้คืนดีกัน. vi. หายดี,หาย., See also: healable adj. healer n.
reconcilable(เรค'เคินไซละเบิล) adj. ประนีประนอมกันได้,ปรองดองกันได้,คืนดีกันได้,ไกล่-เกลี่ยได้, See also: reconcilability n reconcilably adv.
reconcile(เรค'เคินไซลฺ) vt. ประนีประนอม,ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ทำให้คืนดีกัน,ทำให้ลงรอยกัน,ทำให้เชื่อมกัน,, See also: reconciler n. reconcilingly adv., Syn. conciliate
reconciliation(เรคเคินซิลลิเอ'เชิน) n. การประนีประนอม,การไกล่เกลี่ย,การทำให้คืนดีกัน,การทำให้ลงรอยกัน, Syn. rapprochment
restoration(เรสทะเร'เชิน) n. การซ่อมแซม,การปฏิสังขรณ์,การทำให้คืนสู่สภาพหรือรูปเดิม,การทำให้คืนชีพ,การทำให้กลับคืนดี,การส่งคืน,การสร้างขึ้นใหม่, Syn. renewal,replacement
English-Thai: Nontri Dictionary
convalesce(vi) ฟื้นไข้,พักฟื้น,กลับคืนดี
convalescence(n) การพักฟื้น,การฟื้นไข้,การกลับคืนดี
rehabilitate(vt) กู้ฐานะ,ทำให้กลับคืนดี,กู้(ชื่อเสียง),พักฟื้น
heal(vi) หาย,คืนดี
irrecoverable(adj) กลับคืนดีไม่ได้,รักษาไม่ได้
irreparable(adj) ไม่สามารถจะคืนดีได้,ไม่สามารถแก้ไขได้,ซ่อมแซมไม่ได้
mend(vi) กลับคืนดี,ดีขึ้น,ปรับปรุง
reclaim(vt) ทำให้คืนดี,เรียกคืน,บุกเบิก,ปรับปรุง
reclamation(n) การทำให้คืนดี,การเรียกคืน,การบุกเบิก,การปรับปรุง
reconcile(vt) ทำให้ปรองดอง,ทำให้คืนดี,ไกล่เกลี่ย
reconciliation(n) การประนีประนอม,การคืนดี,การไกล่เกลี่ย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irretrievable breakdown of marriageการขาดจากการสมรสที่ไม่อาจคืนดีกันได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
have back (phrv.) ยอมกลับมาคืนดีกับ See also: หวนกลับไปหา (สามีหรือภรรยา) Syn. send back, take back
reconcile with (phrv.) ทำให้คืนดีกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Won't you take me back?คุณจะไม่คืนดีกับฉันหรือ?
She took her husband backเธอคืนดีกับสามี
Are you gonna get back together?พวกเธอกำลังจะกลับไปคืนดีกันเหรอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Breakups, makeups, forbidden loves...การเลิกกัน คืนดี รักต้องห้าม
Let me into your heart.คืนดีกันเถอะนะลูกรัก
You've made up with Ren, right?คืนดีกับเรนแล้วหรือยัง?
That will only make you weaker. The night air is good for you.มันมีแต่จะทำให้คุณอ่อนแอลงนะ อากาศตอนกลางคืนดีสำหรับคุณ
And before we can even think about the two of us getting back together I just need to know how you feel about this stuff.ก่อนที่เธอจะคิดให้เรา 2 คน คืนดีกันอีกครั้ง ฉันต้องรู้ว่าเธอ รู้สึกยังไงกับเรื่องพวกนี้
Look, Ross, you have what you want. You're back with Rachel.ฟังนะรอส นายสมหวังแล้วไง นายคืนดีกับราเชลแล้ว
I can't believe I even thought of getting back together with you.ฉันไม่อยากจะเชื่อ ว่าฉันจะคิดกลับไปคืนดีกับเธอ
There'll be tears, too, when David and Jennifer are reunited.แล้วเตรียมซับน้ำตาด้วย เมื่อเดวิดกับเจนนิเฟอร์คืนดีกัน
You're not letting me make it up to you. I'm your husband!เธอไม่ให้โอกาสฉันคืนดี ฉันต้องการแค่นั้น
I didn't expect us... to get carried away.นี่เป็นการคืนดีกันครั้งที่ 2 เดวิด ฉันไม่หวังว่าเราจะทำสำเร็จ
I think I'll have that back.ฉันว่า ฉันขอคืนดีกว่า
He's just tryin' to get back with me.เขาอยากกลับมาคืนดีกับฉัน
Regina wanted me to tell you that she was trying to hook you up with Aaron, but he was just interested in getting her back.เรจิน่าให้ชั้นมาบอกเธอว่า หล่อนพยายามจะเกี่ยวแอรอนมาให้เธอ แต่เค้ากลับมาขอคืนดีด้วยอีก
I never made peace with my dad.ผมยังไม่ได้คืนดีกับพ่อเลย
They've made up.ตอนนี้พวกเขาคืนดีกันแล้ว
What's the difference at this point, right? I mean, why torture me?ยังไงเราก็ไม่คืนดีกัน จะทรมานฉันทำไม
Do you think there's any chance we'll get back together?คุณคิดว่ามีโอกาสไหม ที่เราจะคืนดีกัน
Settle down. To celebrate you two making up why don't you sing together?นั่งอย่างสบายๆ เพื่อฉลองการคืนดี ทำไมเธอไม่ร้องเพลงคู่กันล่ะ?
Does that mean you're gonna be getting back together?นั่นหมายความว่าพวกเธอจะกลับมาคืนดีกันงั้นหรือ
What would make you think I would even consider taking you back?อะไรทำให้คุณคิดว่าฉันอยากกลับไปคืนดีกับคุณ
Believed that he could heal the sick and fix broken hearts and brought messed up families back together again.เชื่อว่าท่านรักษาอาการป่วยไข้ และหัวใจที่แหลกสลาย ทำให้ครอบครัวที่แตกแยก กลับมาคืนดีกัน
Are you and Mom gonna get back together?นี่พ่อกับแม่จะคืนดีกันมั้ยครับ
ESPECIALLY AFTER MY MANY CONCILIATORY GESTURESโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ความพยายามจะคืนดีของฉัน
Carlos And I Are Back Together.-ฉันกลับมาคืนดีกับคาร์ลอส
Look, Gaby And I Never Planned To Get Back Together, Victor.ฟังนะ เราไม่เคยคิดจะกลับมาคืนดีกัน
I'm trying to get back with my wife, derek.ผมกำลังพยายามที่จะกลับ ไปคืนดีกับภรรยา,เดเร็ค
He's trying to work things out with rita.เขาพยายามขอคืนดีกับริต้าอยู่
I think they're gonna work things out.พวกเขาต้องกลับมาคืนดีกันได้แน่
I've got to make sure Lundy gets his man... after I figure out a way to erase the marina files and make up with my girlfriend.ผมต้องให้ลันดี้ได้ตัวคนที่เขาต้องการ หลังจากหาวิธีลบไฟล์ที่ท่าเรือนั่นได้ และคืนดีกับแฟนก่อน
So really, what I'm trying to ask you is, uh are we back together?ที่ผมจะพูดก็คือ... เรามาคืนดีกันนะ
I guess this means we're not getting back together.แสดงว่าเราคงคืนดีกันไม่ได้แล้วใช่มั้ย
She did. The scar is from the make-up sex.ใช่ไง แผลได้จากอึ๊บคืนดี
I'm going to get back together with sarah i think.เดี๋ยวฉันจะไปคืนดีกับซาร่าห์
Oh, Well, Family Reunions Are All Around Then.โอ้... ดีจัง ครอบครัวคืนดีกัน
You And Nate Get Back Together?เธอกับเนทคืนดีกันแล้วใช่มั้ย?
We're now strangersเธอไม่ได้มาเพื่อคืนดีกันหรอ?
Then she probably wants to get back together with you.งั้นหล่อนก็คงอยากจะกลับมาคืนดีกับนายสินะ
I don't want you to blame me if you couldn't get back together with her.ฉันไม่อยากให้นายมาโทษฉัน ถ้าไม่ได้กลับไปคืนดีกับหล่อน
Well... have you patched things up with Seung-Mi?เอ้อ แล้วนายคืนดีกับซึงมีหรือยังละ
You two have patched things up then?คุณสองคนคืนดีกันแล้วเหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คืนดี
Back to top