ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำสบถ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำสบถ*, -คำสบถ-

คำสบถ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำสบถ (n.) swear word
English-Thai: HOPE Dictionary
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn
cuss(คัส) n. คำสาปแช่ง,คำสบถ,คำสาบาน vt. ด่า,สาป,แช่ง
damnation(แดมเน'เชิน) n. การสาปแช่ง,คำสาปแช่ง,คำสบถ
darn(ดาร์น) {darned,darning,darns} vt. ชุน (ผ้า,ถุงเท้า) ,สาปแช่ง,กล่าวคำสบถ,ดูdamn n. บริเวณที่ชุน,การชุน,ความสนใจ -Id. (give a darn สนใจ)
gosh(กอช) interj. คำอุทาน,คำสบถสาบาน
oath(โอธ) n. คำสาบาน,สัจจะ,คำสบถ -Phr. (take oath สาบานให้สัจจะ)
English-Thai: Nontri Dictionary
imprecation(n) การแช่ง,การสาป,คำสบถ
oath(n) คำสาบาน,คำสัตย์,คำสบถ,สัจจะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dirty word (idm.) คำสบถ See also: คำหยาบ, คำสี่ตัวอักษร (ต้องห้าม)
expletive (n.) คำสบถ Syn. swearword
oath (n.) คำสบถ Syn. swearword, curse Ops. benediction, praise
hang it (phrv.) คำสบถเมื่อโกรธ ตกใจ หรือประหลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cursing won't help silence anything.คำสบถไม่ช่วยให้เสียงเงียบลงหรอกนะ
That's the second time I've heard you curse.นั่นเป็นหนที่สอง ที่ฉันได้ยินคำสบถของคุณ
It's how they learned to swear.มันทำให้พวกเขาได้เรียนการพูดคำสบถ
Whoa. I have access to the entire curse word library.ว้าว ฉันสามารถใช้คำสบถแบบไหนก็ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำสบถ
Back to top