ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คับอกคับใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คับอกคับใจ*, -คับอกคับใจ-

คับอกคับใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คับอกคับใจ (v.) embarrassed See also: dissatisfied, oppressive, distressed, disconcerted Syn. ไม่สบายใจ, คับแค้นใจ, อึดอัดใจ Ops. สบายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
grouchy(เกรา'ชี) adj. บูดบึ้ง,ไม่พอใจ,คับอกคับใจ,อารมณ์ไม่ดี., See also: grouchily adv. grouchiness n., Syn. ill-tempered,sulky

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คับอกคับใจ
Back to top