ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คอยก่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คอยก่อน*, -คอยก่อน-

คอยก่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอยก่อน (adv.) for a moment See also: just a moment, just a minute, wait a minute Syn. เดี๋ยวก่อน, ช้าก่อน, หยุดก่อน, เดี๋ยวเดียว, รอก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Wait while I find the phoneคอยก่อนนะ ขณะที่ฉันหาโทรศัพท์อยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looks like they've all got her handwriting on it.- เดี๋ยว ๆ คอยก่อน
Just a second. Wait, let me move this out of the way.คอยก่อน รอให้ชั้นออกไปจากที่นี่ก่อน
Wait, come here for a second.คอยก่อนนะมานี่เหอะขอเวลาสักครู่
Hold on a second. Just, please, just listen.คอยก่อนประเดี๋ยว กรุณาฟังก่อน
I'm holdin' out for somethin' better.ผมคอยก่อนดีกว่า แล้วระหว่างที่
Wait for me, asshole!บอกให้คอยก่อนไง ไอ้บ้าเอ้ย
Will start afresh when I come back, just wait and seeหลังจากกลับมาฉันจะเริ่มต้นใหม่ คอยก่อนนะ
I ask myself, if somebody waits for them or not.- ฉันถามตัวเอง ว่ามีใครรอคอยก้อนหินกลับมามั้ย?
Can it wait?ให้มันคอยก่อนได้มั้ย
But, Rita, wait, wait.แต่,ริต้า,ริต้า,คอย,คอยก่อน.
Okay, sure! Thank you. Oh, wait, wait!แน่นอน ขอบคุณค่ะ/ โอ้ คอยก่อนค่ะๆ
No, no, no. Hang... hang on a second.ไม่นะ ไม่ ไม่ คอยก่อนเดี๋ยว
Go to him later.ถ้าคุณต้องการไป คุณจะต้องคอยก่อน
Shouldn't we wait?เราน่าจะคอยก่อน เอ่อ...
I told them to wait for you, but they just started into it.ฉันบอกพวกเขาให้คอยก่อน\ แต่พวกเขากลับเริ่ม
You need to wait.คุณต้องคอยก่อน เธอถูกวางยา
Absolutely. Please, have a seat.ได้ค่ะ รบกวนคุณนั่งคอยก่อนค่ะ
But stick around. I'd like to get to know you all a little better.แต่คอยก่อนนะครับ เราจะได้มารู้จักกันให้มากขึ้น.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คอยก่อน
Back to top