ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความแน่ใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความแน่ใจ*, -ความแน่ใจ-

ความแน่ใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแน่ใจ (n.) sureness See also: certainty, confidence Syn. ความมั่นใจ Ops. ความพะวักพะวน, ความลังเล
English-Thai: HOPE Dictionary
certainty(เซอ'เทินที) n. ความแน่นอน,ความแน่ใจ,สิ่งที่แน่นอน, Syn. certitude ###A. doubt
English-Thai: Nontri Dictionary
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I should call the doctor just to be sure.ฉันน่าจะโทรเรียกหมอเพื่อความแน่ใจ
Infection's not so bad, but I'm going to give you a shot of penicillin just to make sure, okay?อาการติดเชื้อไม่รุนแรง แต่เพื่อความแน่ใจฉันจะฉีดเพนนิซิลินให้เธอ,ตกลงไหม?
Spilled a glass of holy water on her just to be sure.ลองสาดน้ำมนต์ใส่เธอแก้วนึง เพื่อความแน่ใจก็แล้ว
Yeah, we better pull over just to make sure.เราควรจะจอดดีกว่าเพื่อความแน่ใจ
Then one in the throat just to be sure.และอีกนัดที่คอเพื่อความแน่ใจ
I will make sure that you, From the history books.ข้าอาจจะสร้างความแน่ใจให้กับเจ้า จากตำราประวัติศาสตร์
OK, I know that we all have our own ideas about who that might be, but this time, we have to find out for sure.โอเค ผมรู้ว่าเราต้องช่วยกันคิดว่าคนนั้นน่าจะเป็นใคร แต่เวลานี้ เราต้องค้นหาให้ได้ก่อนเพื่อความแน่ใจ
Doubt can be a bond as powerful and sustaining as certainty.ความไม่แน่ใจเป็นพันธนาการที่มีอำนาจและคงอยู่ ได้เท่ากันกับความแน่ใจ.
We just wanna make sure that you're safe.เราต้องการความแน่ใจว่าลูกจะปลอดภัย
I was checking Al-Zarian's computer, double-checking everything we planted.ฉันตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ของอัล-ซาบร่าน ตรวจสอบเพื่อความแน่ใจ ในแผนของเรา
Just make sure she doesn't come in and out of my hospital room.เพื่อความแน่ใจเธฮไม่ได้เข้าหรืออกห้องนี้แน่นอน
Here's a warning, just in case.เตือนอีกทีเพื่อความแน่ใจ
Well, we'll just have to check the video surveillance just to be sure.งั้นเราจะขอตรวจสอบ ภาพวงจรปิด เพื่อความแน่ใจ
That's why I always make sure I have this when I go anywhere.เพื่อความแน่ใจฉันก็เลยพกของพวกนี้ไปไหนมาไหนด้วยค่ะ
I'm just checking in to make sure your team is intactฉันแค่ตรวจดูเพื่อความแน่ใจ ว่าทีมของคุณยังสมบูรณ์อยู่
You're absolutely sure that's where they're holding Hassan?คุณมีความแน่ใจหรือกับสถานที่ ที่พวกเขาจับตัวอาสซานเอาไว้?
Just checking to make sure we're headedก็แค่ตรวจดูเพื่อความแน่ใจ ว่าพวกเรา
Just to ask the obvious, you've considered the possibility there's some sort of connection between Rusk and the girl?ขอถามเพื่อความแน่ใจ ว่าคุณได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ เรื่องความสัมพันธ์ที่อาจจะมี ระหว่างรัสค์กับเด็กสาวคนนั้น
He's probably a first cousin at least, but just to be sure...งั้นอย่างน้อยเขาก็น่าจะเป็นหลานคนแรก แต่ เพื่อความแน่ใจ
So I said strongly!ฉันก็เลยพูดกับพวกมันเพื่อความแน่ใจ
A person can awaken from a coma convinced of a reality that was previously only fantasy.คนที่ตื่นจากอาการโคม่า มีความแน่ใจว่าเป็นความจริงซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเพียงจินตนาการ!
Got to be some infidelity for sure.คงต้องเปิดดูเพื่อความแน่ใจ
Who? PRESTON: It is.- เขาคือ ใช่ เพื่อความแน่ใจ
If we want to be sure we're gonna make us a panther, we gotta make you one of us first.เพื่อความแน่ใจ เราต้องเป็นเสือดำเหมือนกันก่อน เราต้องทำให้คุณเป็นพวกเราก่อน
Uh, just to be clear, has somethin' changed? Are we still on the same page?เอ่อ เพื่อความแน่ใจ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม /Nเรายังเข้าใจตรงกันไหม
I doubt she got anywhere without my password, but just to be sure,ผมสงสัยว่าเธอคงไปไม่ถึงไหน หากปราศจากรหัสของผม แต่เพื่อความแน่ใจ
So, just to be sure, I ran your file.แต่เพื่อความแน่ใจ ผมเลยค้นประวัติคุณ
No. I know him. He'd want to be sure.ไม่ ฉันรู้จักเขา เขาต้องการความแน่ใจ
If he got that angry, then verify it again.ถ้าเขาเริ่มโมโห ลองทำอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ
I thought I saw something in Tibbs' eyes yesterday, but I wanted to make sure, so last night I did.ฉันเห็นบางอย่างในสายตา ของทิบส์ เมื่อวานนี้ เพื่อความแน่ใจ เมื่อคืนผมเลยลองพิสูจน์ดู
One in the back of the head, she falls, then he hits her again to make sure.นัดนึงที่หัว เธอล้มลง แล้วก็ยิงซ้ำอีกครั้ง เพื่อความแน่ใจ
Let me make sure I got this straight.ขอทำความแน่ใจหน่อยนะคะ
I'll prove it. Come with me.ถ้าคุณต้องการความแน่ใจ ไปกับฉัน
I hope you understand, but things just have to be done a certain way.หวังว่าคุณเข้าใจ แต่ทุกอย่างจะต้อง ทำให้เสร็จเพื่อความแน่ใจ
Maybe this is it. People wait for certainty.อาจจะเป็น คนเรารอเพื่อความแน่ใจ
Like 80% certain.ประมาณ 80% ความแน่ใจ
I wanted to make sure mine wasn't in it, so I checked... and I found these.หนูเลยต้องการความแน่ใจว่า จะไม่มีที่หนูเขียนอยู่ เลยไปเช็คดู ปรากฎว่าพบนี้
Someone clearly wanted to make sure that the secrets died with them.ใครบางคนต้องการสร้างความแน่ใจ ว่าความลับจะตายไปพร้อมกับเขา
Just so that we're clear, how would you define sexy?เพื่อความแน่ใจ เซกซี่ ของนายหมายถึงยังไง
I know, but we have to be sure.ฉันรู้ แต่เราต้องหารความแน่ใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความแน่ใจ
Back to top