ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเป็นหญิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเป็นหญิง*, -ความเป็นหญิง-

ความเป็นหญิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นหญิง (n.) femininity See also: womanhood, womanliness Ops. ความเป็นชาย
English-Thai: HOPE Dictionary
cherry(เชอ'รี) n. ต้นเชอรี่,ผลเชอรี่,สีแดงสดใส,เยื่อพรหมจารี,ความเป็นหญิงบริสุทธิ์
virginity(เวอจิน'นิที) n. ความเป็นหญิงพรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความไม่มีราคี,ความไม่มีมลทิน,ความไม่เคยร่วมเพศมาก่อน,ความไม่เคยถูกใช้มาก่อน,ความสด, Syn. pureness
English-Thai: Nontri Dictionary
womanhood(n) ความเป็นหญิง,ลักษณะผู้หญิง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
femininity; femineity; feminityความเป็นหญิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
womanliness (n.) ความเป็นหญิง See also: การมีคุณสมบัติที่ดีของผู้หญิง Syn. femininity
virginity (n.) ความเป็นหญิงพรหมจารี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
~~ With all the charms of a woman ~~# ด้วยเสน่ห์ของ ความเป็นหญิง #
The contrast between the feminine florals, and the rough-hewn background would create this wonderful tension with...ความเป็นหญิงกับดอกไม้ - และความดิบ... - ไม่
That loss of virtue in a female is irretrievable.พวกเราจะได้รับบทเรียนที่มีประโยชน์ว่า การสูญเสียคุณค่าความเป็นหญิงเป็นสิ่งที่เอาคืนมาไม่ได้
Special events, such as your senior prom place added pressure on young teens to lose their virginity and also engage in unprotected sex.เหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น งานเลี่ยงอำลารุ่น สถานการณ์ สถานที่รุมเร้า ที่จะทำให้สาวรุ่นเสียความเป็นหญิงพรหมจารี และนี่ คือผลพวงของการไม่ป้องกัน
Well, you're gonna have to lower your standards on the beautiful part and on the woman part.แกก็ต้องลดมาตรฐานความงามซักนิด... ลดความเป็นหญิงซักหน่อย
It's his brute strength versus her femininity, her power of seduction.พลังสัตว์ร้ายของเขาได้ ปะทะความเป็นหญิงของเธอ อันเป็นพลังซึ่งเย้ายวน
Draw the tapeworm of Jeff's old self out with the milk that is your sexuality.เอาเลย ยั่วยวนเขา ดึงเอาตัวตนที่แท้จริงของเจฟออกมาด้วยความเป็นหญิงของคุณ
Listen to you, in touch with your feminine side.ฟังสิ ความเป็นหญิงในตัวเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเป็นหญิง
Back to top