ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความรื่นรมย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความรื่นรมย์*, -ความรื่นรมย์-

ความรื่นรมย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรื่นรมย์ (n.) pleasantness See also: gratification, agreeability, enjoyment Syn. ความเบิกบานใจ Ops. ความสลดใจ, ความปวดร้าวใจ, ความเศร้าใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amenityความสะดวกสบาย, ความรื่นรมย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pleasantness (n.) ความรื่นรมย์ See also: ความสบาย, ความอภิรมย์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Talking with you is a pleasureการได้พูดคุยกับคุณเป็นความรื่นรมย์อย่างหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Never mix business with pleasure? That's right.ไม่เอาความรื่นรมย์ปนกับงาน
Don't deny an old witch her pleasures, young lady.อย่าขัดจังหวะความรื่นรมย์ของแม่มดนะจ๊ะ สาวน้อย
The Spartans, too were cruel to reject you.ทุกความรื่นรมย์ที่เคยจินตนา
Because that way, there's nothing left to enjoy.เพราะแบบนั้น จะทำให้ไม่เหลือความรื่นรมย์
And in order to keep things delightful,และเพื่อที่จะเก็บความรื่นรมย์เหล่านั้นไว้
I'm entertaining a hotel guest, the son of an ambassador.ผมมันเป็นพวกให้ความรื่นรมย์ที่โรงแรมน่ะ นี่แขกของผม,ลูกของท่านทูต.
Here I am trying to make pleasant conversation and you wanna ruin my surprises.ผมพยายามสนทนา ด้วยความรื่นรมย์ และคุณกำลังจะทำ เซอร์ไพร์ผมพัง
I can't deny myself such pleasure.ฉันปฏิเสธความรื่นรมย์แบบนั้นไม่ได้
Well, most people like to start the day off with some pleasantries, but not the new chief of detectives, huh?คนส่วนใหญ่ชอบเริ่มต้นวัน ด้วยความรื่นรมย์ แต่คงไม่ใช่ หัวหน้าสายสืบคนใหม่สินะ
Joy and optimism, and he's collected 25 Grammys along the way.ไม่ใช่สิ เฉลิมฉลองกับความสุขและความรื่นรมย์ และระหว่างทางนั้นเขาก็ได้รางวัลแกรมมี่ถึง 25 รางวัล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความรื่นรมย์
Back to top