ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความดึงดูด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความดึงดูด*, -ความดึงดูด-

ความดึงดูด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความดึงดูด (n.) charm See also: attraction, allure, appeal, fascination Syn. ความหลงใหล
English-Thai: HOPE Dictionary
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
animal magnetismอำนาจที่ทำให้คนสะกดจิตได้ การดึงดูดทางกายต่อเพศตรงข้าม, ความดึงดูดทางเพศ., Syn. biomagnetism
glamor(แกลม'เมอะ) n. เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. allure,charm
glamour(แกลม'เมอะ) n. เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. allure,charm
invitation(อินวิเท'เชิน) n. การเชื้อเชิญ,การเชิญ,คำเชิญ,บัตรเชิญ,ความดึงดูดใจ,การชักจูง., See also: invitational adj., Syn. bid,summons
oomph(ฮุมฟ) n. พลัง,กำลัง,การมีชีวิต,ความมีพลัง,เสน่ห์,ความดึงดูดทางเพศ
seduction(ซีดัค'เชิน) n. การล่อใจ,การล่อลวง,การชักจูงให้ร่วมเพศ,การล่อลวงให้ไปเสียตัว,การถูกล่อลวง,วิธีการล่อลวง,การยั่วยวน,ความดึงดูดใจ., Syn. seducement,temptation
vortex(วอร์'เทคซฺ) n. กระแสน้ำวน,น้ำวน,ไฟวน,ความจลาจล,ความโกลาหล,ความวนเวียน,ความดึงดูดใจที่ไม่อาจต้านได้ pl. vortexes,vortices, Syn. whirlwind
English-Thai: Nontri Dictionary
charm(n) เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความจับใจ,ความยั่วยวนใจ,คำสาป
glamor(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
glamour(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
opposites attract (n.) ความดึงดูดเพศตรงข้าม
oomph (n.) ความดึงดูดเพศตรงข้าม (คำสแลง) Syn. sex appeal
glitz (n.) ความดึงดูดใจ See also: ความฉูดฉาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, obviously, there's the whole "opposites attract" chemistry thing that we have, and I, I... it's just the-there's, there's one small problem.จริงๆแล้ว ทั้งหมดมันคือ "ความดึงดูดเพศตรงข้าม" ในทางเคมีเท่านั้น ที่เรามีให้กัน, และผม..
They do some kind of ritual around here.[ความดึงดูดใจบนลานน้ำแข็ง
Coworkers often develop physical and emotional attractions for one another.เพื่อนร่วมงานมักพัฒนาความดึงดูดใจต่อกันและกัน ทั้งทางกายและทางใจ
She doesn't think that you are who you say you are.- นี่อาว่ามันเริ่มมั่วแล้วนะ - มนุษญืปล่อยฟีโรโมน ที่แสดงถึงความดึงดูด ต่อเพศตรงข้าม
I mean, if she wanted me to dump you, she could at least come up with something believable, like... you're married.ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุดๆ บางทีโซฟีอาจมีวิธี การสร้างความดึงดูดอย่างสูง
It must be difficult for you to resist its draw.มันคงยากสำหรับเธอที่จะต่อต้านความดึงดูดใจของมัน
You're not a psychopath, although you may be attracted to them.คุณไม่ใช่คนโรคจิต ถึงแม้ว่าคุณอาจจะมีความดึงดูดความสนใจ ต่อตัวพวกเขาก็ตาม
If a Victor is considered desirable, the President gives them as a reward or allows people to buy them.ถ้าวิคเตอร์มีความดึงดูดทางเพศ ประธานาธิบดีจะตบรางวัล หรือยอมให้คนอื่นซื้อไป
Because she might be reluctant to testify, and we could do with a little charm.เพราะเธออาจไม่เต็มใจจะไปให้การ และเราต้องการ ความดึงดูดใจสักนิด
A little charm?- ความดึงดูดใจเล็กน้อย?
I don't see myself as a very sexualized person, you know?ฉันไม่ค่อยมองว่า ตัวเองเป็นคนที่มีความดึงดูดทางเพศมาก
EPISODE 6 APPEAL(ตอนที่หก ความดึงดูดใจ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความดึงดูด
Back to top