ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครึกครื้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครึกครื้น*, -ครึกครื้น-

ครึกครื้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครึกครื้น (v.) be joyful See also: be jubilant, be jolly, be hilarious, be merry, be mirthful Syn. รื่นเริง, สนุกสนาน, ครื้นเครง Ops. เศร้าโศก, สลดใจ
ครึกครื้น (adv.) merrily See also: joyfully, jolly, lively Syn. รื่นเริง, สนุกสนาน, ครื้นเครง Ops. เศร้าโศก, สลดใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing ###A. dead)
revel(เรฟ'เวิล) vi.,n. (การ) ชอบมาก,มีความสุขมาก,หลง,สนุกสนาน,เที่ยวสำมะเลเทเมา,ครึกครื้น,งานสนุกสนานและอึกทึกครึกโครม, See also: reveler n. reveller n. revelment n. revelry n., Syn. delight,festivity ###A. dislike
English-Thai: Nontri Dictionary
jollity(n) ความรื่นเริง,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน,ความครึกครื้น
jolly(adj) รื่นเริง,ร่าเริง,ครึกครื้น,สนุกสนาน,เบิกบาน
jubilee(n) งานฉลอง,ความปีติยินดี,ความครึกครื้น,ความปลื้มปีติ
merrily(adv) อย่างร่าเริง,อย่างครึกครื้น,อย่างรื่นเริง,อย่างเพลิดเพลิน
merriment(n) ความรื่นเริง,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน,ความครึกครื้น
merry(adj) ร่าเริง,ครึกครื้น,สนุกสนาน,เบิกบาน,เพลิดเพลิน
MERRY-GO-merry-go-round(n) ม้าหมุน,การหมุนเวียน,ความสนุกครึกครื้น
playful(adj) สนุกสนาน,ครึกครื้น,ซุกซน,ขี้เล่น
revel(n) ความครึกครื้น,การสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา
revelry(n) ความครึกครื้น,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elationร่าเริงเป็นสุข,อารมณ์ครึ้มใจ,ความรู้สึกเป็นสุขมาก,อารมณ์ครึกครื้นร่าเริง,ร่าเริงเป็นสุข [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cheer up, guys. Let's have some fun.ครึกครื้นกันหน่อย เรามีโชว์เล็กน้อย
(Music resumes) It's rather a jolly place.มันคือสถานที่ที่ค่อนข้างครึกครื้น
And at the end of the happy day he is slaughtered jolly with a knife.เขาจะฆ่าครึกครื้นด้วยมีด
And sacrificed jolly with a knife, so I'm told, with that ring.และเสียสละครึกครื้นด้วยมีด หรือเพื่อให้ฉันได้ยิน กับแหวนที่ สามชั่วโมงจะมีชีวิตอยู่
"De Camp Town race track five miles long, all the doo-dah day!♪ หนทางไปแคมป์นั้นยาว 5 ไมล์ ♪ ♪ ครึกครื้นทั้งวัน ♪
"Camp Town race track five miles long, oh, doo-dah day.♪ หนทางไปแคมป์นั้นยาว 5 ไมล์ ♪ ♪ ครึกครื้นทั้งวัน ♪
We turned him over to French authorities, who were jolly pleased to have him back.เราหันเขาไปยังเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสที่มี ความยินดีที่ครึกครื้นที่จะมีเขากลับมา
Now isn't that jolly?ตอนนี้ไม่ได้ว่าครึกครื้น?
They have the fun You have the miseryพวกมันครึกครื้นแต่แกน่าเวทนา
It helps lovely tourists, such as yourself loosen up without impairing your ability to stay awake and have guilt-free, vigorous sex with me.มันช่วยให้นักท่องเที่ยวที่น่ารักอย่างเช่นตัวคุณ มีอารมย์โดยไม่สูญเสียความสามารถในการอยู่ทั้งคืน และมีเซ็กซ์ที่ครึกครื้นโดยไร้ความผิดกับผม
I thought fat guys were supposed to be jolly.ฉันคิดว่าเจ้าอ้วน ควรจะเป็นที่ครึกครื้น
Liza's between gay husbands, and the party celebrating Fey's first issue of Mode is in full swing.และปาร์ตี้ฉลอง "โหมด" เล่มแรกของเฟย์กำลังครึกครื้น สวิงริงโก้กันสุดฤทธิ์สุดเดช
Helps to keep it cheery...ช่วยให้รู้สึกครึกครื้น...
Well, we all love the Christmas hymns, but it might be jolly to include a secular song.เอ่อ,พวกเราต่างก็ชอบเพลงสวดในเทศกาลคริสมาต์ แต่มันอาจครึกครื้นถ้ารวมเอาเพลงทั่วไปไว้ด้วย
Clearly we're all a bunch of funny people.เห็นได้ว่าพวกเราเป็นกลุ่มที่ครึกครื้นกันดี
The more the merrier!จะได้ครึกครื้นมากขึ้น!
They say you can hear his parties all the way across the Mediterranean.ว่ากันว่าคุณจะได้ยินเสียงครึกครื้น ของงานปาร์ตี้ ตลอดเส้นทางข้ามเมดิเตอร์เรเนียนเลยล่ะ
# For he's a jolly good fellowสำหรับเขาเป็นเพื่อนที่ดีครึกครื้น.
# For he's a jolly good fellow For he's a jolly good fellow ## สำหรับเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีครึกครื้นสำหรับเขาเป็นเพื่อนที่ดีครึกครื้น #
This jukebox has a strange healing effect, it keeps the joy alive.ตู้เพลงนี้เยียวยาได้น่าประหลาด มันทำให้ความครึกครื้นยังคงอยู่
Is it always this lively?ที่นี่ครึกครื้นแบบนี้เสมอรึครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครึกครื้น
Back to top