ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนชั้นต่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนชั้นต่ำ*, -คนชั้นต่ำ-

คนชั้นต่ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนชั้นต่ำ (n.) churl See also: boor, lower class person Syn. ชนชั้นต่ำ Ops. คนชั้นสูง
English-Thai: HOPE Dictionary
canaille(คะแนล') n. คนชั้นต่ำ,คนไร้ค่าของสังคม, Syn. riffraff
groundling(เกราดฺ'ลิง) n. พืชหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน,ปลาที่อาศัยอยู่ใต้น้ำ,คนที่หยาบคาย,คนป่า,คนชั้นต่ำ
guttersnipe(กัท'เทอะสไนพฺ) n. คนชั้นต่ำสุดของสังคม
pariah(พะไร'อะ,แพ'รี) n. คนนอกคอก,จัณฑาล,คนชั้นต่ำ,คนเลว
scum(สคัม) n. ฝ้าที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ,ขยะ,กากสวะ,สวะสังคม,คนชั้นต่ำ,คนต่ำช้า,สิ่งที่เลว vt.,vi. ตักเอาฝ้าผิวน้ำออก,ขจัดเอาสิ่งที่ไม่ดีทิ้ง,เอาทิ้ง,เกิดเป็นฝ้าผิวน้ำขึ้น,ปกคลุมไปด้วยฝ้าผิวน้ำ,กลายเป็นกาก,กลายเป็นสวะ, Syn. film,crust,flo
English-Thai: Nontri Dictionary
canaille(n) ไพร่,คนชั้นต่ำ,คนสารเลว,คนต่ำช้า
churl(n) คนอารมณ์ร้าย,คนหยาบคาย,คนชั้นต่ำ,คนบ้านนอก
groundling(n) ไม้เลื้อย,พืชชั้นต่ำ,คนชั้นต่ำ,คนป่า
pariah(n) คนนอกคอก,คนชั้นต่ำ,พวกจัณฑาล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
boor (n.) คนชั้นต่ำ See also: คนหยาบคาย Syn. oaf, lout Ops. sophisticate
riff-raff (n.) คนชั้นต่ำ See also: พวกขอทาน Syn. rabble, dregs
riffraff (n.) คนชั้นต่ำ (คำหยาบ) See also: คนเลว, เศษสวะ, กากเดนสังคม Syn. dregs, outcast
scum (n.) คนชั้นต่ำ (คำหยาบ) See also: คนเลว, เศษสวะ, กากเดนสังคม Syn. dregs, riffraff, outcast
guttersnipe (n.) คนชั้นต่ำสุดของสังคม See also: เด็กสลัม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You scum could never learn your place.คนชั้นต่ำอย่างแกไม่เคย เรียนรู้ที่อยู่ในที่ของตัวเอง
I belong to a new underclass, no longer determined by social status or the color of your skin.ผมกลายเป็นคนชั้นต่ำ ที่ไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยชนชั้นหรือสีผิว
And the very small upper class is benefiting from the riches!แล้วคนชั้นต่ำคือพวกที่ต้องรอเงินช่วยเหลือคนรวย
Young master, why do you wash a lowly person such as myself's feet?นายน้อย ทำไมท่านถึงล้างเท้าให้คนชั้นต่ำเช่นข้า?
We used to treat him like a pariah!พวกเราปฏิบัติต่อเขาอย่างกับคนชั้นต่ำเลย!
Who the hell do you think you are to look down on people?นรกอะไรทำให้นายคิดว่า นายถึงต้องดูถูกคนชั้นต่ำ
"to be of low rank and live lawlessly,""การเป็นคนชั้นต่ำและดำรงชีวิตอย่างไม่มีกฎหมาย"
After all, she's only a lowborn girl with no influence in government.นางเป็นแค่คนชั้นต่ำที่ไม่มีอิทธิพล ในฝ่ายปกครอง
Find out what that lowborn wench did before she entered the Palace.ไปสืบมาซิว่านางคนชั้นต่ำคนนั้นทำอะไรมา ก่อนที่จะเข้าวัง
And what would such lowly vermin matter?แล้วจะคนชั้นต่ำจะมีความหมายอะไร?
Think about it. Because of that low-life, Mo Ne broke up with GM Eom.ลองคิดดูสิ เพราะไอ้คนชั้นต่ำนั่น โมเนถึงได้เลิกกับผู้จัดการออม
My father was a two-bit con man of so little substance he couldn't leave a trail if he wanted to.พ่อผมเป็นคนชั้นต่ำแล้วก็เหลี่ยมจัด ท่านแทบไม่มีตัวตน ตามรอยไม่ได้เว้นเสียแต่ว่า ท่านจะอยากทิ้งร่องรอยไว้ให้หาเอง
Things went haywire when Bridget met that low-life Charlie at N.A.เรื่องยุ่งเหยิง เมื่อบริดเจทพบกับชาร์ลีคนชั้นต่ำ
Shaking down low-life drug dealers, pimps, whatever scratch they could get.พวกมันข่มเหงคนชั้นต่ำ คนขายยา โสเภณี ทุกช่องทางที่พวกมันเอาได้
After showing such kindness to a guttersnipe like Leigh Emerson, you deserved to be canonized.ก็หลังจากเมตตา คนชั้นต่ำอย่างลีห์ อีเมอร์สัน คุณพ่อสมควรได้เป็นนักบุญนะคะ
I know you killed him, just like those lowlifes.ฉันรู้ว่าคุณฆ่าเขา เหมือนอย่างพวกคนชั้นต่ำพวกนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนชั้นต่ำ
Back to top