ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนฆ่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนฆ่า*, -คนฆ่า-

คนฆ่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนฆ่า (n.) killer See also: slayer
English-Thai: HOPE Dictionary
butcher(บูช'เชอะ) {butchered,butchering,butchers} n. คนขายเนื้อ,คนฆ่าสัตว์ขาย,คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ,คนขายเร่,การทำลาย,การแล่เนื้อ,คนที่มีนิสัยโหดร้าย vt. ฆ่าสัตว์ขาย,ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม,ทำให้เสีย,ทำเสีย, See also: butcherer n.
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
deicide(ดี'อิไซดฺ) n. คนที่ฆ่าพระเจ้า,คนฆ่าเทวดา, See also: deicidal adj. ดูdeicide
English-Thai: Nontri Dictionary
butcher(n) คนฆ่าสัตว์,คนขายเนื้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
People killing people, depravity, you know?คนฆ่ากัน ความชั่วช้า คุณรู้ไหม?
The killer doesn't know which of them took it so threatens them both.คนฆ่าก็ไม่รู้ว่า... ใครที่เป็นคนเอาไป เขาเลยขู่ฆ่าทั้งสองคนเลย ใช่มั้ย
People kill people. They still have names.คนฆ่าคน พวกเขายังมีชื่อเลย
When he arrived at the county hospital, he was delusional, violent...คนฆ่าคือ แฮร์รี่ วอร์เด้น เขาฆาตรกรรมคนงานเหล่านี้ ผู้ที่อยู่กับเขาในเหมืองถล่ม
The killer was one of Tatiana's johns.คนฆ่าคือหนึ่งในลูกค้าของทาเทียน่า
The actual killer is still at large.คนฆ่าจริงๆ ยังลอยนวลอยู่เลย
Killer left her identification for us.คนฆ่าทิ้งบัตรของเธอไว้
Who ever killed, Reardon they were covering their tracks, which means that you're the next loose end that needs to be snipped.คนฆ่ารีโอดอล พยายามล้างร่องรอย ซึ่งคุณจะเป็นปม ถัดไปที่จะต้องกำจัด
How did the killers know where to find my witness?คนฆ่ารู้ได้ไงว่าพยานผมอยู่ที่ไหน
The butcher! They received care from the butcher.คนฆ่าสัตว์ พวกเขาให้คนฆ่าสัตว์รักษา
The man who killed her husband used that sword.คนฆ่าสามีเธอใช้ดาบเล่มนั้น
Ali's killer is dead.คนฆ่าอลิสันตายไปแล้ว
Now, my question is:ตอนนี้คำถามของฉันคือถ้าเขาจริงๆเป็นคนฆ่าพ่อของเขา
I think his idea was that I kill you.เขาคิดว่าฉันเป็นคนฆ่านาย
We have to close the beach and hire someone to kill the shark!เราต้องปิดหาดเเล้วก็จ้างคนฆ่าฉลาม!
The only way to avoid finding yourselves on the front pages, is for one of you to kill Wadsworth now.วิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยง ไม่ให้ตัวเองขึ้นหน้าหนึ่ง คือใครซักคนฆ่าวัดส์เวิร์ทซะเดี๋ยวนี้
One of us must have killed him.หนึ่งของเราจะต้องเป็นคนฆ่าเขา
Nothing's explained. We still don't know who killed him.ไม่มีอะไรแจ่มแจ้ง เรายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนฆ่าเขา
Some defense. If I was the killer, I'd kill you next.การป้องกัน ถ้าผมเป็นคนฆ่า ผมจะฆ่าคุณเป็นคนต่อไป
We're trying to find out who killed him, and where, and with what!เรากำลังพยายามที่จะหา ใครเป็นคนฆ่าเขา ที่ไหนและยังไง!
So whoever knew that the cook was involved killed her?ดังนั้นใครก็ตามที่รู้ ว่าแม่ครัวเกี่ยวข้องด้วยเป็นคนฆ่าเธอใช่ไหม?
So which of us killed them?แล้วใครเป็นคนฆ่าพวกเขา?
You murdered them all.คุณเป็นคนฆ่าพวกเขาทั้งหมด
I expect you to believe it.ฉันคิดว่าคุณน่าจะเชื่อมัน เพราะคุณเป็นคนฆ่าแม่ครัว
But if you want to know who killed Mr. Boddy,แต่ถ้าคุณต้องการที่จะรู้ ว่าใครเป็นคนฆ่าคุณบ๊อดดี้
"thou bleeding piece of earth, that I am meek and gentle with these butchers."ที่ข้าได้ทำให้แผ่นดิน เปื้อนด้วยเลือด ด้วยการโปรดคนฆ่าสัตว์คนนี้"
That means the killer must have come up behind him, someone already in the restaurant!ดังนั้น คนฆ่าต้องอยู่ข้างหลังเขา บางคนที่อยู่ใน ภัตตาคาร !
No one person killed my brother. Anyone did.ไม่มีใคร คนฆ่าพี่ฉัน ฉันไม่สนใคร
We'll be talking about Freud. Why he did enough cocaine to kill a small horse.เราจะคุยกันเรื่องฟรอยด์ ทำไมเขาใช้โคเคนฆ่าลูกม้า
Informants tell us Terek has put bounties on all MVD and FBI personel."สถานทูตอเมริกา มอสโคว" เทเร็คจ้างคนฆ่าพวกเรา และเอฟบีไอ
When Declan kills you, you think of me, ok?เมื่อเดย์แคนฆ่าแก คิดถึงฉันด้วยนะ
If Brooke didn't kill the guy, then who did?ถ้าบรู๊คไม่ได้เป็นคนฆ่า แล้วใครล่ะ
Did they ever catch him?แล้วจับคนฆ่าได้มั้ย ?
So you killed all those people.งั้นแกก็เป็นคนฆ่าพวกนั้น
Luthor Corp. Didn't kill Lana's parents.แต่ลูเธอร์ คอร์ปไม่ได้เป็นคนฆ่าพ่อแม่ลาน่าตายนี่ครับ
You know who's responsible for my son's death!คุณรู้ใช่มั้ยว่าใครเป็นคนฆ่าลูกชายของฉัน!
They were killed by Jason Bourne.เจสัน บอร์นเป็นคนฆ่าพวกเขา
Do you still think his wife killed him?คุณยังคงคิดว่า ภรรยาเขาเป็นคนฆ่าเขาอยู่เหรอ?
I killed them.ฉันเป็นคนฆ่าพวกเขาเอง
I killed him. I killed himฉันฆ่าเค้า ฉันเป็นคนฆ่าเค้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนฆ่า
Back to top