ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คงทน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คงทน*, -คงทน-

คงทน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คงทน (v.) be durable See also: be permanent, be lasting Syn. ทนทาน, แข็งแรง, ทน, คงทนถาวร Ops. อ่อนแอ, เปราะบาง
คงทนถาวร (adj.) durable See also: strong, enduring, permanent Syn. ทนทาน, ทน
English-Thai: HOPE Dictionary
granite(แกรน'นิท) n. หินแกรนนิต ่,สิ่งที่มีความแข็ง ความคงทนและความแน่นเหมือนหินแกรนิต., See also: granitic adj.
lasting(ลาส'ทิง) adj. ทนทาน,ทน,คงทน,ยืนหยัด,ถาวร. n. สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง., See also: lastingness n. ดูlasting, Syn. durable
mercerize(เมอ`ชะไรซ) vt. ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอเพื่อเพิ่มความคงทน
permanent(เพอ'มะเนินทฺ) adj. ถาวร,ยืนยง,คงทน,ยาวนาน, (สี) ไม่ตก., See also: permanentness n., Syn. lasting,durable,stable,enduring ###A. temporary
English-Thai: Nontri Dictionary
precarious(adj) ไม่คงทน,ล่อแหลม,ใกล้อันตราย,ำ่ากลัว,เสี่ยง
indissoluble(adj) แน่นหนา,ยั่งยืน,มั่นคง,คงทน
durability(n) ความทนทาน,ความคงทน,ความยั่งยืน
durable(adj) ทนทาน,คงทน,ยั่งยืน,ทน
duration(n) ช่วงเวลา,ระยะเวลา,ความคงทน,ความต่อเนื่อง
endure(vi,vt) ทนทาน,ทน,คงทน,อดทน,ยืนยง,ต้านทาน
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ
immune(adj) ปลอดภัย,คงทน,พ้นอันตราย
lasting(adj) ทนทาน,คงทน,ถาวร,ยืดเยื้อ,ยืดยาด
permanence(n) ความคงทน,ความถาวร,ความยืนยง
permanent(adj) คงทน,ถาวร,ยืนยง
substantial(adj) คงทน,มีตัวตน,มากมาย,มีแก่นสาร,ยิ่งใหญ่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aldrinสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbonสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon แต่เดิมสารนี้ถูกมองว่าเป็นสารฆ่าแมลงที่ปลอดภัย เนื่องจากสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในดิน ต่อมาถูกจัดเป็นสารที่มีอันตรายร้ายแรงเนื่องจากพบว่า เมื่ออัลดรินเข้าสู่บรรยากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นดิลดริน (dieldrin) ซึ่งมีความคงทนและสามารถสะสมอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร [สิ่งแวดล้อม]
blueprint paperกระดาษพิมพ์เขียว, กระดาษที่ฉาบด้วยสารผสม ซึ่งมีส่วนประกอบของเฮกซาไซยาโนเฟอเรต (III) ไอออนและไอร์ออน (III) ไอออน เมื่อถูกแสงแดดไอร์ออน (III) ไอออนจะถูกรีดิวซ์โดย ซิเตรตไอออนได้เป็นสารสีน้ำเงิน ซึ่งจะทำให้ติดคงทนเมื่อล้างด้วยน้ำ ใช้ในการอัดสำเนาแบบแปลนก่อสร้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Enduranceความคงทน,ความอดทน,ความคงทนในการทำงาน [การแพทย์]
Hardwood ไม้เนื้อแข็ง ไม้ที่คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตัวสัตว์ เช่น มอด ปลวก เป็นต้น ได้ดีตามสภาพอันสมควร และหรือมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 เช่น ไม้เต็ง หรือ ไม้ตะเคียนทอง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Softwood ไม้เนื้ออ่อน ไม้ที่ไม่คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตัวสัตว์ เช่น มอด ปลวก เป็นต้น และหรือมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14 เช่นไม้ยาง หรือไม้ตะแบก เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mercerize (vt.) ใส่ด่างเพื่อให้ผ้าติดสีย้อม เป็นเงาและคงทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Guess he'd seen enough bloodshed, so, he walked away.คงทนเห็นการนองเลือดไม่ไหวแล้ว
Hard to maintain that if you're missing a leg.คงทนไม่ได้ถ้าขาคุณหายไปข้างนึง
But I can't stand to live in a boarding school like a ten-year-old.แต่ฉันคงทนไม่ได้หรอก ที่จะ อยู่ ร.ร.ประจำ เหมือนเด็กสิบขวบ
Please, Jonathan, do not let them turn me out into that dark night alone.นะโจนาธาน! อย่าให้เค้าโดนไล่ออกจากงานนะ... ...เค้าคงทนไม่ได้แน่ ๆ
I could not bear it if you died again, not when I could save you.ข้าคงทนไม่ได้ถ้าท่านตายอีกครั้ง ทั้งๆที่ข้าช่วยท่านได้
Apparently, Victor got sick of the ass-whuppings and sunk his uncle into the river.วิคเตอร์คงทนไม่ไหวที่ถูกกดขี่ข่มเหง เลยจัดแจงให้ลุงจมลงในแม่น้ำ
They can't hold out much longer.พวกมันคงทนได้อีกไม่นาน
Know that nothing stays the same.เรียนรู้ว่าไม่มีสิ่งใดอยู่คงทน
You spit your dummy because you can't stand the idea that he's done it without you.คุณคงทนไม่ได้กับความจริงที่ว่าเขาไม่ต้องการคุณเลย
Because some marriages were built to last... and some aren't.เพราะคู่แต่งงานบางคู่ สร้างมาให้คงทน แต่บางคู่ไม่
CAN'T YOU JUST STICK IT ON THE TURNPIKEเธอคงทนไม่รถติดบนทางด่วนไม่ได้หรอก
The poor woman, I guess she couldn't stand the stress of being labeled "Satan's mother."ผู้หญิงน่าสงสารคนนั้น เธอคงทนเรื่องหนักหนานี้ไม่ได้ กับการถูกชูป้ายว่า "แม่ของซาตาน"
I live because of him.ถ้าไม่มีเขา ฉันคงทนมีชีวิตอยู่ไม่ได้ .
Yeah, I bet you can't wait to get to your family and friends in Detroit.ฉันว่าแกคงทนรอที่จะกลับไปหา ครอบครัวกับเพื่อนในดีทรอยต์ไม่ได้ล่ะสิ
Because relationships don't last.ก็เพราะความสัมพันธ์มันไม่คงทนถาวรเสมอไป
I can't cope with my feelings.ฉันคงทนเจ็บปวดไม่ได้..
Because I don't think you can take much more of this.เพราะชั้นคิดว่านาย คงทนได้มานานหรอก
The Asian Prince doesn't stand a chance against him.เจ้าชายเอเชีย คงทนไม่ได้แหง ๆ
"Roadtrip" is highly durable material ... used to make floors.ถนน คือ วัสดุที่คงทนมาก เราใช้ทำพื้นห้อง
And I know you well enough to say you couldn't, either.และผมก็รู้จักคุณมากพอ ที่จะพูดว่า คุณเองก็คงทนไม่ได้เหมือนกัน
I mean... With your delicate stomach, you wouldn't have been able to stand the food in Karachi.แบบว่า ท้องไส้คุณไม่ค่อยดี คุณคงทนกินอาหารของการาจีไม่ไหว ( นครการาจี ประเทศปากีสถาน )
So even if the kid pulls through, he could still wind up an orphan.ถึงแม้เราจะดึงตัวเด็กเอาไว้ แต่เขาคงทนไม่ได้แน่ ต้องเป็นเด็กกำพร้า
It's eternal.มันจะคงทนอยู่ตลอดกาล
You can change this rule about no conjugal visits, 'cause I don't think I can last another 20 years.คุณจะได้เปลี่ยนกฎการเยี่ยมผู้ต้องขังไงคะ เพราะฉันคงทนอยู่ได้ไม่ถึง 20 ปีหรอก
And I had to insert two hooks into my pectoral muscles and hoist myself up to a platform.แล้วขยับไปตรงชานชาลา / เกี่ยวตะขอลงไปในตัวคุณเหรอ? ใช่ เกี่ยว ฉันรู้ตัววว่าฉันคงทนได้ไม่นาน
That glass isn't gonna hold much longer.กระจกนั่น คงทนได้อีกไม่นานนัก
I mean, I could fight traffic and bring him down to Beneke now, but wouldn't it be easier if we...ผมหมายถึง ผมคงทนรถติดไม่ได้ และไปส่งเขาที่บริษัทเบเนเก้ แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเรา...
It's vulnerable, impermanent, but stronger than you know.มันเปราะบาง ไม่คงทน แต่แข็งแกร่งมาก กว่าที่คุณรู้
Well, because I don't think you can handle the sight of me straddling it in tight black leather.เพราะฉันว่าคุณคงทนดูฉัน ใส่ชุดหนังสีดำรัดๆ ไม่ได้หรอก
♪ I couldn't if I tried ♪# ถึงฉันพยายามแล้วแต่ก็คงทนไม่ได้ #
I just, I don't think I can hear the words right now.ผมแค่ ผมคงทนฟัง อะไรไม่ไหวแล้ว
Stefan won't. Forever doesn't last very longสเตฟานไม่ ตลอดไปมันไม่คงทน
Because I can't stand the sight of you with my daughter.เพราะว่าฉันคงทนอยู่ต่อหน้านาย กับลูกสาวของฉันไม่ได้
I never would have made it through without you.ถ้าไม่มีพี่ ฉันคงทนไม่ได้แน่ๆ
It must stay that way.ต้องให้มันคงทนเอาไว้อย่างนั้น
If it was just hard, I would just bear with it and ride it.ถ้ามันแค่เรื่องยาก ผมก็คงทนมันและขึ้นไปแล้ว
Kudos for pulling through.เธอคงทนทุกข์ทรมาณมามาก
She must not have been able to tolerate a son he had with someone else.แม่คงทนไม่ได้ที่จะรับ ลูกชายที่พ่อมีกับคนอื่น
Nice, sturdy doll like that, he can't do too much damage to it.ดี ตุ๊กตาคงทนทาน เขาจะได้ไม่สามารถทำลายมันได้
I'm out of it, I guess.ฉันคงทนไม่ไหวล่ะมั้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คงทน
Back to top