ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขื่นขม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขื่นขม*, -ขื่นขม-

ขื่นขม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขื่นขม (v.) feel bitter See also: feel gloomy, feel depressed, feel painful Syn. ขมขื่น, ระทม, ตรอมตรม, ทุกข์ใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gall (n.) ประสบการณ์ที่ขื่นขม See also: สิ่งที่ขมขื่น Syn. bitterness, rancor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Forget the pain insideไม่ลืมความขื่นขมภายใน
The children born in autumn were now struggling to survive the bitter season.เด็กที่เกิดมาใน ช่วงใบไม้ร่วงตอนนี้.. ..กำลังดิ้นรนเอาตัวรอด ในชีวิตที่ขื่นขม
Whether this evening marks the start of a, of a beloved trend, tradition, or just another bitter disappointment, is entirely up to you.ไม่ว่าค่ำคืนนี้จะเป็นจุดเริ่ม\ของแนวทางอันเป็นที่นิยม ประเพณี หรืออาจเป็นแค่\\ความผิดหวังที่แสนขื่นขม ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับพวกคุณ
Unrequited love fills my heart with sorrow.รักเขาข้างเดียวทำให้ใจข้าขื่นขม
Still fighting for true love, even to the bitter end.สู้เพื่อรักแท้ แม้กระทั่งตอนจบจะขื่นขมก็ตาม
Maybe some memories not so sweetบางสิ่งที่ขื่นขมเราต้องผ่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขื่นขม
Back to top