ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขี้ระแวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขี้ระแวง*, -ขี้ระแวง-

ขี้ระแวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้ระแวง (adj.) suspicious See also: distrustful, doubtful Syn. หวาดระแวง, ระแวง
English-Thai: HOPE Dictionary
suspicious(ซัสพิช'เชิส) adj. น่าสงสัย,เต็มไปด้วยความสงสัย,ขี้สงสัย,ขี้ระแวง, See also: suspiciousness n., Syn. doubtful,dubious
English-Thai: Nontri Dictionary
sceptical(adj) ขี้สงสัย,ไม่เชื่อ,ขี้ระแวง
suspicious(adj) ขี้ระแวง,ขี้สงสัย,มีพิรุธ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, don't you get bi-curious now.อย่าทำตัวเป็นสาวขี้ระแวงสิ
I'm very old-fashioned.ผมมักขี้ระแวง ผมมันคนหัวโบราณ
Susan's getting paranoid lately.อย่างสุดท้าย ซูซานเป็นคนขี้ระแวง
Guy was crazy paranoid.กีเป็นคนที่ขี้ระแวงมากๆ
Are you a skeptic, sir?คุณเป็นคนขี้ระแวงเหรอครับ
I'm sorry, sir. You are a skeptic.ผมขอโทษครับ คุณเป็นคนขี้ระแวง
I had already grown more suspicious after this incident.หลังจากเกิดเรื่องมากมาย ผมก็เลยกลายเป็นพวกขี้ระแวง
Cao is a master in the art of war but he is skeptical by natureโจโฉเก่งพิชัยสงคราม แต่นิสัยขี้ระแวง
Why are you always so suspicious.ทำไมคุณต้องขี้ระแวง ตลอดเวลา
You're paranoid, math teacherคุณนี่เป็นครูคณิตศาสตร์ ที่ขี้ระแวงจริงๆ
I am not a glommy mommy.ฉันไม่ใช่แม่ขี้ระแวง
The hard drive's completely wiped out. Yeah, probably whoever killed him.โชคดีของคุณที่สเลเตอร์เป็นขี้ระแวง
I'm not hiding my own pen, you paranoid weirdo.ฉันไม่ซ่อนปากกาตัวเองหรอกย่ะ ยัยตัวประหลาดขี้ระแวง
Honey, you should be thanking this young man. Why are you being so suspicious?คุณควรขอบคุณเขานะ ทำไมคุณขี้ระแวงอย่างนี้
Hi. Glad to meet you. Bobby Singer, paranoid bastard.ยินดีที่รู้จักนะ บ๊อบบี้ ซิงเกอร์ พ่อคนขี้ระแวง
It'll just make him paranoid, not romantic.มันจะทำให้เขากลายเป็นพวกขี้ระแวง ไม่โรแมนติกเลย
You gotta stop being suspicious, Shiv, and just enjoy.เธอจะต้องเลิกเป็นคนขี้ระแวงสักที ก็แค่ สนุกไปกับมัน
Those Koreans-- they're so suspicious, you know, ever since Hiroshima.ไอ้พวกเกาหลี พวกมันขี้ระแวง คุณก็รู้ มาตั้งแต่สมัยฮิโรชิม่าแล้วมั้ง
He's not a bad man, he's just a pathetic man who's afraid of what he can't control.เขาไม่ไช่คนเลว น่าสงสารที่เขาเป็นคนขี้ระแวง ในเรื่องที่ตัวเองควบคุมไม่ได้
'Cause these paranoid spy types.เพราะท่าทางสายลับขี้ระแวงตางหาก
Job's making you paranoid, Blake.งานทำให้คุณขี้ระแวงนะ เบลค
Stoner guys are no good to grab. They're too paranoid and you don't want the extra buzz.พวกขี้เมาไม่ใช่ตัวเลือกที่ดี พวกนี้ขี้ระแวง
I know I don't say it as much as you do, but I'm kinda terrified, too.ฉันไม่พูดเยอะเท่าเธอหรอกนะ แต่ว่า, ฉันก็ขี้ระแวงเหมือนกัน
Well, you know, given Quinn's penchant for paranoia, we thought we might not take any chances.ถ้าดูจากที่ควินน์ติดจะขี้ระแวง คิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่า
So if I was a paranoid, distrustful sociopath, where would I keep my most prized possession?งั้นถ้าฉันเป็นคนขี้ระแวง ไม่ไว้ใจสังคม ฉันจะเก็บสิ่งมีค่าที่สุดของฉันไว้ที่ไหนกันนะ
Churchill's too damn paranoid.เชอร์ชิลขี้ระแวงเกินไป
Hey, angel.พ่อน่ะดื้อ แถมยังขี้ระแวง
You're being stubborn, paranoid.พ่อน่ะดื้อ แถมยังขี้ระแวง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขี้ระแวง
Back to top