ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขี้ตื่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขี้ตื่น*, -ขี้ตื่น-

ขี้ตื่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้ตื่น (v.) feel excitable See also: get emotional, feel nervous Syn. ขี้กลัว, ขี้โวยวาย
English-Thai: HOPE Dictionary
timid(ทิม'มิด) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,เหนียมอาย,ขวยเขิน,ขี้ตื่น., See also: timidity,timidness n. timidly adv., Syn. shy,fearful
timorous(ทิม'เมอรัส) adj. เต็มไปด้วยความกลัว,ขี้ขลาด,ตาขาว,ขี้ตื่น., See also: timorously adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
excitable(adj) ตื่นเต้นง่าย,ขี้ตื่น,ถูกกระตุ้นได้ง่าย,ถูกปลุกปั่นได้ง่าย
timid(adj) ขลาด,ขี้อาย,กระดาก,ขี้ตื่น
timorous(adj) ขี้ตื่น,ขี้ขลาดตาขาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Going with the old, tired "G-men are after me" bit? [ Laughs ] Rusty, stay where you are!ขี่ตื่นว่ารัฐบาลไล่ตาม อีกแล้วหรือ? รัสตี้ หยุดอยู่กับที่นะ รัสตี้
Hyperventilation. The soufflé fell... again!ขี้ตื่นเต้นตกใจ สงสัยซูเฟล่
"Nervous as cats." Cats ain't scared.ขี้ตื่นเหมือนแมว แมวไม่ได้ขี้กลัว
You're squeamish, leave him to me. We won't get second chance.นายขี้ตื่นตูม ฉันจัดการเอง โอกาสเรามีครั้งเดียว
I... I know it's hard for your neurotic, control-freak personality to process,ผมรู้ว่า มันยากอยู่ที่จะควบคุมอารมณ์ กระบวนการของบุคลิกภาพที่ขี้ตื่นตกใจ
Hey, what are you making like a white rabbit all over the place for, you grubby little -- enough with the jump scares, kid.เฮ้ ทำตัวอย่างกับเป็นกระต่ายขี้ตื่น เป็นอะไรไป เจ้าเด็กเอ๋อ --
Excuse my friend. She's excitable.โทษทีนะเพื่อน เธอขี้ตื่นไปหน่อย
Eh, she's a timid suburban adulteress.เธอแค่หญิงชานเมืองขี้ตื่นที่นอกใจสามี
Don't be a scaredy cat.อย่าทำตัวเป็นแมวขี้ตื่นสิ
You know, you're pretty jumpy for a voodoo priest.นายนี่เป็นนักบวชวูดูที่ค่อนข้าง ขี้ตื่นไปหน่อยนะ
You know, you're pretty jumpy for a witch.เธอนี่เป็นแม่มดที่ค่อนข้าง ขี้ตื่นไปหน่อยนะ
Geeky girls are inherently suspicious of anyone who's nice to them.แต่ขี้ตื่นเกินไป พวกบ้าเรียนมักจะสงสัย คนที่มาทำดีกับตัวเอง
Because you turned and fled like frightened children in the face of our enemy.เพราะว่าเจ้าหันหลังกลับและวิ่งหนีราวเด็กขี้ตื่น ในตอนที่เจ้าประจันหน้ากับศัตรูของพวกเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขี้ตื่น
Back to top