ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขาดเหลือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขาดเหลือ*, -ขาดเหลือ-

ขาดเหลือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดเหลือ (v.) lack See also: be short of Syn. ขาด, ขาดแคลน Ops. เกิน
English-Thai: HOPE Dictionary
provident fundn. ทุนสำหรับขาดเหลือภายหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've got everything you need over there? Why don't you go help and make her bed?ขาดเหลืออะไรรึเปล่าจ๊ะ ไปช่วยเธอปูเตียงสิ
Nervous? No.ถ้าหากว่าขาดเหลืออะไรละก็ ขอทางหน่อยเพื่อน
Why? (Englehorn) Get out of there now!ถ้าหากว่าคุณขาดเหลืออะไร ก็ไม่ต้องเกรงใจ
And if you need anything else, just let me know.และถ้าขาดเหลืออะไร ก็บอกได้เลยนะค่ะ
Hello. You have everything you need?สวัสดีค่ะ ถ้าขาดเหลืออะไร
300 bricks, give or take.300 ก้อน ขาดเหลือนิดหน่อย
Just wanted to see if you needed anything.แค่อยากจะมาดู ว่าคุณขาดเหลืออะไรรึปล่าว
Whatever you need, just ask Haru.ถ้าขาดเหลืออะไร เรียกฮารุได้เลยนะ
I saw a show on the Discovery Channel.ฉันทำเพื่อช่วยเด็กๆ ที่ขาดเหลือ หรือที่พิกลพิการ
And there will be nothing madcap or wacky about it.ไม่มีอะไรขาดเหลือไปกว่านั้น
Right. Listen, if it's short let me know and I'll give you the rest.ยังขาดเหลือเท่าไร บอกมาเลย จะใช้คืนให้เอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขาดเหลือ
Back to top