ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขลุกขลัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขลุกขลัก*, -ขลุกขลัก-

ขลุกขลัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขลุกขลัก (v.) have trouble See also: have fault, hitch Syn. ติดขัด, ข้องขัด
ขลุกขลัก (v.) be inconvenient Syn. ราบรื่น
ขลุกขลัก (adj.) inconvenient Syn. ราบรื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
jam-up(แจม'อัพ) n. การติดขัด,การอุดตัน,ความขลุกขลัก
English-Thai: Nontri Dictionary
hitch(n) เงื่อน,ปม,การผูก,ความขลุกขลัก,ความยาก,การสะดุด,อุปสรรค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Playing, you're vulnerable.ถ้าเกิดเราเล่นขลุกขลัก
And that's the magic. Here comes May Belle's flowers.ฉันดำลึกลงไป ผ่านหินขลุกขลัก สาหร่ายดำคล้ำ สู่ผืนสมุทรที่หมู่ปลาสีเงินรออยู่
I mean, it was a little touch-and-go there for a while,ฉันหมายถึง แม้จะขลุกขลักไปบ้าง
Wow, you wanna go to lunch sometime?แล้วมันก็มีเสียงน้ำขลุกขลักเวลาที่ฉันเดิน
We hit a couple of bumps.มีเรื่องขลุกขลักนิดหน่อย
Might be a little rusty.มันคงจะขลุกขลักนิดหน่อย
Look, we have both had a rough go over these past couple of weeks.นี่นะ เราทั้งคู่ค่อนข้างขลุกขลักกัน สองสามอาทิตย์มานี้
I think you'll see the results of our investment, despite the current setbacks,คุณจะได้เห็นว่าผลคืบหน้าจากการลงทุน... แม้จะเกิดเรื่องขลุกขลักบ้างในตอนนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขลุกขลัก
Back to top