ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ก่อนอาหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ก่อนอาหาร*, -ก่อนอาหาร-

ก่อนอาหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อนอาหาร (adv.) before meals See also: before breakfast/lunch/supper or dinner, before eating Ops. หลังอาหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
hors'oeuvre(ออเดิร์ฟ') fr. ของหวานก่อนอาหาร
mash(แมช) n. ก้อนเละเทะก้อนที่เกิดจากการคลุกเคล้ากัน,ก้อนอาหารและที่ให้กับม้าและวัวควาย,ข้าวต้มข้น. vt. ทำให้เละ,ทำเป็นก้อนเละ,คลุกเคล้ากับน้ำร้อน, See also: masher n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
AC (Before Meals)ก่อนอาหาร [การแพทย์]
Bolusการฉีดเข้าหลอดเลือดให้หมดทุกครั้ง,อาหารที่บดละเอียดแล้ว,อาหารที่เคี้ยวแล้ว,อาหารที่ถูกปั้นเป็นคำๆ,ก้อนอาหาร,ฉีดอินซูลินขนาดสูงครั้งเดียว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
By lunch? Sure.ก่อนอาหารกลางวัน ได้สิ
And how do you plan to introduce him?ก่อนอาหารมื้อเย็นวันขอบคุณพระเจ้าน่ะ แล้วธอมีแผนจะแนะนำเค้ายังไงล่ะ
Just before lunch, I'll go in as though I'm asking for a loan.ก่อนอาหารเที่ยง ฉันจะเข้าไป สอบถามเกี่ยวกับเงินกู้
The films of the honeymoon have arrived at last. Do we have time, do you think, before dinner?ฟิล์มฮันนีมูนเพิ่งมาถึง เราพอจะมีเวลาก่อนอาหารค่ำมั้ย
Excuse me, sir. Would you like some coffee before dinner?ขอโทษค่ะ จะรับกาแฟก่อนอาหารเย็นมั้ยคะ
I'll have it for you before dinner.เดี๋ยวพ่อหยิบให้ก่อนอาหารค่ำ
Most people don't want to hear the truth until after lunchไม่มีใครอยากฟังความจริง ก่อนอาหารกลางวันหรอก
Now, Irish, how about a little drop of Scottish before supper?-เยี่ยมเลย เอาล่ะ พ่อหนุ่มไอริช คุณอยากจะรับ สก็อตก่อนอาหารเย็นสักหน่อยมั้ย
Hey, what do you say? Ready for exercise before breakfast?เฮ นายว่าไงนะ พร้อมออกกำลังก่อนอาหารเช้าเหรอ
And you don't even know what happened before dinner.แล้วเธอรู้ไหม ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนอาหารเย็น
If you tuck them in, maybe we can eat before everything gets cold.ถ้าคุณพาลูกเข้านอนบางที เราอาจจะได้ทานก่อนอาหารจะเย็น
I'LL BE HOME BEFORE DINNER.พ่อจะกลับมาก่อนอาหารเย็น
Why don't you guys go wash your hands for lunch?ทำไมลูกๆไม่ไปล้างมือก่อนอาหารกลางวันล่ะ?
Anyway, Juanita went over before breakfast to invite M.J. to her birthday party, and, well, candy plus Juanita.เอาล่ะ ฮวนนิต้าออกไปก่อนอาหารเช้า เพื่อไปชวนเอ็มเจมางานปาร์ตี้ และ อืม จานใส่ลูกกวาดก็ติดมากับเธอด้วย
Every man,woman and child in the state of Florida plays golf before lunch.ผู้ชาย, ผู้หญิง และเด็กทุกคนในรัฐ ฟลอริด้าเล่นกอล์ฟก่อนอาหารเที่ยง
Yes, a ride before breakfast always gives me a healthy appetite.ใช่ การขี่ม้าก่อนอาหารเช้า จะทำให้มีสุขภาพที่ดีและเจริญอาหาร
I hope you get bail by breakfast, because my boys, are getting hungry.หวังว่าคงได้ประกันก่อนอาหารเช้า หนุ่มๆแถวนี้เริ่มหิวกันแล้ว
Sometimes I believe as many as six impossible things before breakfast.บางครั้งฉันก็เชื่อในหกสิ่ง ที่เป็นไปไม่ได้ก่อนอาหารเช้าน่ะ
A three-hour low-rate technical row before breakfast.ซ้อมพายเรือสามชั่วโมง ก่อนอาหารเช้า
Come on. You need to bless the Jell-O so everyone can eat.คุณจะต้องสวดมนต์ก่อนอาหารนะ ทุกคนจะได้กินข้าวกัน มาเถอะ
All right, I was going to try to squeeze in a little more mocking before lunch, but I can come back later when you don't have a high-powered weapon.ได้, ฉันจะกลับมา เยาะเย้ยมากขึ้นก่อนอาหารเที่ยง แต่ฉันควรจะกลับมา
You have 30 minutes till dinner.คุณมีเวลา 30 นาทีก่อนอาหารค่ำนะค่ะ
She'll be back before dinner time.บอกว่าจะกลับมาก่อนอาหารค่ำ
Finish the work before lunch time.ทำความสะอาดให้หมดก่อนอาหารกลางวันด้วย
And if you have yet to hit your daily allotment of skeeve before breakfast, each woman had an identical removal of flesh taken from the bottom of her right foot.และถ้านี่ยังไม่ทำให้คุณคลื่นใส้มากพอ ก่อนอาหารเช้า ผู้หญิงแต่ละคน ถูกนำเอาชิ้นเนื้อออกมาเหมือนๆกัน
If I can get it to you by lunch, can I go to that tech conference in Miami?ถ้าฉันเอาไปส่งให้คุณก่อนอาหารกลางวัน ฉันขอไปเข้าร่วมประชุมเทคโนโลยีที่ไมอามี่ได้ไหมคะ?
I'll take you for a spin around the harbor after lunch.แต่ถ้าคุณอยากรู้สึกออกไปไหน ผมจะพาคุณไปหมุนสักรอบ แถวท่าเรือก่อนอาหารเที่ยง
Don't go before you have had dinner.ห้ามไปก่อนอาหารเย็นนะ
We have much to see before dinner.- เรามีอะไรต้องดูอีกมากก่อนอาหารค่ำ
Tell Jerry I'll keep in touch on the radio and I'll be back before breakfast the day after tomorrow.บอกเจอร์รี่ด้วยว่าจะติดต่อกลับไป ในวิทยุ แล้วฉันจะกลับมาก่อนอาหารเช้า มะรืนนี้
I could save one before breakfast.ผมสามารถช่วยเหลือคนได้ 1 คน ก่อนอาหารเช้า
You'd like a drink before dinner?จะดื่มอะไรก่อนอาหารไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ก่อนอาหาร
Back to top