ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กำชับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กำชับ*, -กำชับ-

กำชับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำชับ (v.) reiterate See also: urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly Syn. สั่งย้ำ
กำชับกำชา (v.) reiterate See also: urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly Syn. สั่งย้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
enjoinvt. สั่งการ,บัญชา,สั่ง,กำชับ,กำหนด,สั่งห้าม,ห้าม., See also: enjoiner n. ดูenjoin enjoinment n. ดูenjoin
English-Thai: Nontri Dictionary
enjoin(vt) บัญชา,บังคับ,สั่งการ,กำชับ,ห้าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See to it that she gets there as fast as possible.กำชับให้นางไปถึงที่นั่น โดยเร็วที่สุดด้วย
I need hardly tell you that the practice of any form of enchantments will get you killed.ลุงกำชับเธอไว้เลยนะ ถ้ามีคนเห็นเธอใช้ความสามารถของ เวทย์มนต์ ไม่ว่าจะแบบไหนก็ตาม Nมันจะทำให้เธอต้องถูกประหารนะ
If they just let you go, then why are we running?ถ้าตำรวจปล่อยคุณทำไมเราต้องวิ่งด้วยล่ะ ตำรวจกำชับให้พวกเราออกไปจากเมืองเดี๋ยวนี้
Orrin I gave specific orders to ...โอริน ฉันกำชับเธอแล้วนี่ว่า ...
Your father told me to make sure you got to class, and that's what I'm gonna do.พ่อของคุณกำชับให้ผมดูให้แน่ใจว่า คุณเข้าถึงห้องเรียนแล้ว
Good. Insist that they do a body countดี กำชับให้พวกเขานับศพด้วย
It's from Jeff, and he says nobody but Abed can open it.เจฟซื้อกระเป๋านั่นเองและเขากำชับด้วยว่า ให้อาเบดเท่านั้นที่เปิดมันได้
♪ A thousand faces, I reiterate ♪# ใบหน้าเป็นพัน กำชับกำชา #
I have instructed my staff to provide you with anything and everything you need to help solve this terrible murder.ผมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ความร่วมมือกับคุณทุกอย่าง เพื่อสางคดีฆาตกรรมเลวร้ายนี้
You don't have any family, Reese, and I've been assured that the situation is... urgent.คุณไม่มีครอบครัวนะ รีส และผมถูกกำชับมาว่า นี่เป็นสถานการณ์ที่... เร่งด่วน
So you're going to be sitting alone, directing the cater waiter on who's having chicken or steak.และเธอก็จะต้องนั่งคนเดียว เราจะกำชับให้เด็กเสริฟบริการไก่หรือสเต็กให้
Gaius is very particular. They have to be fresh or their power is diminished.ไกอัสกำชับมาว่ามันจะต้องสดไม่งั้นพลังของมันจะอ่อนลง
Jeff, I urge you not to run from the muss and fuss.เจฟ ฉันขอกำชับว่านายไม่ควรหนีเรื่องพวกนั้น
The king insists you rest in better conditions.กษัตริย์กำชับให้คุณพักให้อาการดีขึ้น
General Washington's orders were firm.คำสั่งของนายพลวอชิงตันกำชับว่า
I am under very strict instructions not to hurt you.บังเอิญผมถูกกำชับมาว่า ห้ามทำให้คุณเจ็บเด็ดขาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กำชับ
Back to top