ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การโกง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การโกง*, -การโกง-

การโกง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การโกง (n.) cheating See also: fraud, swindle Syn. การคด, การฉ้อฉล
English-Thai: HOPE Dictionary
bubble(บับ'เบิล) {bubbled,bubbling,bubbles} n. ฟอง,ฟองอากาศ,ฟองน้ำ,สิ่งที่ไร้ความแน่นหรือความถาวร,การลวงตา,การเป็นฟอง,เสียงแตกเป็นฟอง,การโกง. vi. เป็นฟอง,เกิดฟอง,เดือด,พูดจ้อ,พล่านไปด้วย,โกงหลอกลวง vt. ทำให้เป็นฟอง
con gamen. การโกงโดยทำให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence game
cozenage(คัซ'ซันนิจ) n. การโกง,หลอกลวง
deceit(ดิซีท') n. การหลอกลวง,การโกง,กลอุบาย,ความไม่ซื่อ, Syn. cheating
fraud(ฟรอด) n. การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,เล่ห์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ของปลอม, Syn. deception,deceit,guile
grift(กริฟทฺ) n. การได้เงินมา โดยการโกงหรือการหลอกลวง. vt. ได้เงิน หรือผลประโยชน์มาโดยการโกงหรือหลอกลวง
guile(ไกลฺ) n. ความหลอกลวง,การโกง,เล่ห์เหลี่ยม -guileful,guileless adj.
gyp(จิพ) vt. โกง,หลอกลวง,การโกง,การหลอกลวง., See also: gypper ผู้หลอกลวง,ผู้โกง
highbindern. คนหลอกลวง,การหลอกลวง,การโกง
imposture(อิมพอส' เชอะ) n. การหลอกลวง, การโกง., See also: impostrous, imposturous adj., Syn. cheat, fraud
indirection(อินดิเรค' เชิน) n. ความไม่ตรง, ความอ้อมค้อม, ความไม่ตรงไปตรงมา, การขาดจุดหมายปลายทาง, การโกง, Syn. circuity , roundaboutness ###A. undeviation
roguery(โร'กะรี) n. ความพาล,พฤติกรรมของคนพาล,ความเกเร,การหลอกลวง,การโกง,การหลอกต้ม,ความเจ้าเล่ห์,มารยา, Syn. rascality
ropery(โร'เพอรี) n. โรงงานทำเชือก,การโกง
English-Thai: Nontri Dictionary
bubble(n) ฟองน้ำ,คำพูดเหลวไหล,การโกง
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
deceit(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอุบาย
embezzlement(n) การยักยอก,การฉ้อฉล,การโกงกิน,การฉ้อโกง
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น
guile(n) เล่ห์กระเท่ห์,มารยา,เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,การโกง
humbug(n) การโกง,การตบตา,การเสแสร้ง,การหลอก,มารยา
perfidy(n) ความคดโกง,ความทรยศ,การโกง,ความทุจริต
rascality(n) การโกง,ความสารเลว,การทุจริต,ความพาล,ความเสเพล
swindle(n) การโกง,การฉ้อโกง,ของกำมะลอ,การหลอกลวง
trickery(n) การโกง,การหลอกลวง,การมีเล่ห์เหลี่ยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fraud (n.) การโกง See also: การหลอกลวง, การต้มตุ๋น Syn. cheat, deception, trick
gyp (n.) การโกง See also: การหลอกลวง, การฉ้อโกง Syn. deception
craft (n.) ทักษะการโกง Syn. cunning, duplicity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Checked out funny claims, frauds... the usual kind of thing.ต้องตรวจสอบการเคลมประกัน การโกง อะไรเทือกนั้น
That's called cheating.มันเรียกว่า การโกง งัยหล่ะ
Credit-card fraud, Eben?การโกงบัตรเครดิตอย่างนั้นเหรอ อีเบ็น
Credit card frauds?การโกงบัตรเครดิตเหรอ
Not for an old crook like me.ไม่ได้สำหรับการโกงเก่าอย่างผม
Am I the only one that thinks this smacks of sharp practice of cheating?พ่อเป็นคนเดียวรึเปล่าที่คิดว่า การกระทำเช่นนี้เป็นการโกง
...their President is a crook. Well, I'm not a crook.กรรมการผู้จัดการใหญ่ของพวกเขา คือการโกง ดีฉันไม่ได้โกง
No one here told Kwan that I supplied you with that test?ถ้าไม่มีใครสารภาพงั้นฉันก็จะ บันทึกข้อมูลการโกงพวกแกทั้งหมดไว้
You think he's behind the cheating scandal?เธอคิดว่าโค้ชว้อลทอยู่เบื้องหลังการโกงหรือไง?
I'm sure he talked to Kwan about the cheating.ฉันแน่ใจว่า เขาบอกอาจารย์ควาน เรื่องที่มีการโกงข้อสอบนั่น
He's found a way to cheat even his own death.เขาค้นพบแม้กระทั่ง การโกงความตายของตัวเขาเอง
"Caught cheating. Automatic ejection"?มีการโกงเกิดขึ้น ระบบดีดตัวอัตโนมัติทำงาน
No more cheating. No more arguing.ไม่มีการโกงอีกนะ ไม่มีการทะเลาะกันอีก
There will be no bumping', no cheatin', no spitting', no biting', no road rage, no maiming', no oil slickin', no pushing', no shoving', no backstabbing', no road-hoggin',จะไม่มี กระแทก 'ไม่ การโกง' ไม่ การคาย ', ไม่มี กัด ', โกรธถนนไม่มี การทำให้พิการ', ไม่มีน้ำมัน สลิคิง 'ไม่ดัน ' ไม่ ดัน 'ไม่ โกง, ไม่มีถนนบิด
So to answer you, Harry, yes we do see a reasonable level of fraud loss as a cost of doing business....เราเห็นระดับความสมเหตุสมผลของการสูญเสียจากการโกง ในขณะที่กำลังทำธุรกิจ
I hear what you're saying.ฉันได้ยินที่คุณกำลังพูด ความสูญเสียจากการโกงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้...
This is my award, this is cheating!นี่มันรางวัลของฉัน, นี่เป็นการโกง!
I think I will miss you Most of all,Ridiculously old fraud.ผมคิดว่าคงจะคิดถึงคุณมากกับเรื่องการโกงน่าขันนั่น
Do you still deny cheating?คุณยังปฏิเสธว่าไม่ใช่การโกงอีกเหรอ ?
Don't you get people to trust you and then con them?ทำให้ผู้คนเชื่อใจและจัดการโกงทีหลัง
Fifteen years ago Katusragi set up a swindling scheme that affected all of Japan's economic situation.สิบห้าปีที่แล้ว คัทซึรากิวางอุบายให้นักต้มตุ๋นจัดการโกงเพื่อให้สถานการณ์ของเศรษฐกิจในญี่ปุ่นสั่นคลอน
Well, speaking as a mammal, I'm all in favour of cheating.ถ้าพูดถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ผมคิดถึงแต่เรื่องการโกง
Need a big Jew brain to figure out these Bluebird losses.น่าจะหัดใช้หัวสมองพวกยิวในการใช้หัวคิดการโกง ผลเสียหายพวกบลูเบิร์ด
Adoption's a cheat, remember?การรับบุตรบุญธรรมเป็นการโกง จำได้ไหม?
I spent so much to cheat on this exam!ข้าจ่ายไปตั้งมากกับการโกงการสอบครั้งนี้
People who attempt to succeed by swindling all fail no matter where they go.คนที่หวังจะประสบความสำเร็จโดยการโกงไพ่ ล้วนล้มเหลว ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหน
But I've witnessed more people who win by swindling.แต่.. ผมเป็นพยานว่าได้ว่ามีคนชนะ มากมายโดยการโกงไพ่
In fact... kind of looks like fraud, actually.ความจริง... ดูเหมือนว่ามีการโกงกัน
Yes,but daniel's willing to go on record that ultima national doctored his report and committed fraud.ก็ใช่,แต่เป็นความตั้งใจของแดเนี่ยลเอง ที่จะบันทึกข้อมูลนั่น UNR ปลอมแปลงรายงานของเค้า และถือว่าเป็นการโกง
And you're teaching them that The only way they can compete in this world is by cheating. I'm sorry, but what kind of message is that?คุณกลับสอนพวกเขาว่า ทางเดียวที่จะชนะ คือการโกง คุณทำแบบนั้นได้ยังไง?
And the judges didn't even know about all the shenanigans That were going on behind the scenes.ทั้งๆที่กรรมการ ไม่รู้เรื่องการโกงด้วยซ้ำ
So that guy was a jerk, but it doesn't give him the right to rip him off.งั้นชายคนนั้น ก็ดูเซอซาๆ แต่นั้นไม่ใช่การให้สิทธิ์เขา ในการโกงเงินเขาไป
Gosh, this just feels like cheating.พระเจ้า มันรู้สึกว่า เหมือนเป็นการโกงเลย
If you two wanna kiss it won't count as cheating.ถ้าเธอสองคนอยากจะจูบกันละก็ ฉันจะไม่นับว่าเป็นการโกงหรอกนะ
I put my mom, my brother, his wife, my two nephews, my dad and step mom from St. Louis at Table Number 3.(มีบอลกี่ลูกที่อยู่ในกระเป๋าเค้าเนี่ย) [ราชาแห่งการโกงเกม] พี่มีบอลทั้งหมดแต่ไม่ติดสักลูกเลย [ราชาแห่งการโกง] จงชิน
Barbecue his white ass! Yo, the white boy's cheating!ลาบาร์บีคิวสีขาวของเขา ยอ, การโกงของเด็กชายขาว!
But bric has cheated.แต่ที่บริคทำคือการโกงนะ
Yeah, but credit-card holders are only liable for, what, 50 bucks a fraud?ใช่ แต่เจ้าของบัตรเครดิต ก็จะได้รับเงินชดเชย เอ่อ... 50 เหรียญต่อการโกงครั้งนึงเหรอ
Please find out who was behind that rice shenanigan.กรุณาสืบให้ได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องการโกงซื้อข้าว
[Enta Bio Stock Price Manipulation, Business Tycoon's Son Involvement Suspected][การโกงราคาหุ้นของ เอนต้า ไบโอ ลูกชายของเจ้าของธุรกิจรายใหญ่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การโกง
Back to top