ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การละเลย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การละเลย*, -การละเลย-

การละเลย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การละเลย (n.) desertion See also: neglect, abandonment Syn. การละทิ้ง, การทิ้ง, การทิ้งขว้าง Ops. การเอาใจใส่, การดูแล
English-Thai: HOPE Dictionary
lapse(แลพซฺ) {lapsed,lapsing,lapses} n. การพลาดพลั้ง,การละเลย,การผิดพลาด,การตกลงมา,การลดลงมา,ระยะเวลาที่ผ่านไป,การสิ้นสุดของสิทธิหรือสิทธิพิเศษ (เนื่องจากการละเลยหรือการพลาดพลั้ง) ,การสิ้นสุดการประกันภัย (เนื่องจากการไม่จ่ายเงินค่าประกันภัยหรือการหมดอายุสัญญา) vi
omission(โอมิส'เชิน) n. การละเว้น,การละเลย, Syn. neglect
omissive(โอมิส'ซิฟว) adj. เป็นการละเว้น,เป็นการละเลย,
English-Thai: Nontri Dictionary
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน
omission(n) การเว้น,การละเลย,การละเว้น,การคัดออก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dereliction of Dutyการละเลยต่อหน้าที่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
neglect (n.) การละเลย See also: การเพิกเฉย, การถูกทอดทิ้ง
omission (n.) การละเลย See also: การละไว้, การปล่อยไว้ Syn. neglect, oversight
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Neglecting duties, an unfriendly attitude towards people, poor communication skills...การละเลยการปฏิบัติหน้าที่... ทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรกับประชาชน การสื่อสารคุณแย่มาก
Neglecting duties, unfriendly attitude towards people.การละเลยหน้าที่ ทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรต่อผู้คน
This wanton level of neglect falls well within your legal obligations and you are, therefore, in breach.การละเลยเช่นนี้ ฝ่าฝืนข้อบังคับ ที่คุณมีพันธะ
Why, Corporal Dooley?ทำไมโท ดูลี? พวกเขาได้รับการละเลยเท้าของ พวกเขา?
And utter disregard for personal hygiene.สิ่งที่เพิ่มคือการละเลยสุขลักษณะส่วนตัว
Ignoring him was the best you could do?ด้วยการละเลย คือสิ่งที่ดีที่สุด?
You could catch me up now, and I'll make sure the Feds know it was our oversight.ฉันเอาผิดกับเธอไม่ได้ในตอนนี้ และฉันมั่นใจว่ารัฐบาลกลาง รู้ว่ามันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ของพวกเรา
For defying a notice to appear on a speeding charge.สำหรับการละเลยไปไปจ่าย ค่าปรับฐานขับรถเร็ว
Mr. Hayward, this is a clear case of neglect.คุณเฮเวิร์ด นี่คือตัวอย่างของการละเลย
A happy side effect of ignoring your responsibilities?เป็นผลข้างเคียงที่มีความสุข จากการละเลยหน้าที่เหรอ
Becca, may I...เป็นการละเลยที่ใหญ่หลวงมาก
And we all know that's an area that often gets neglected.และเราทุกคนรู้ว่าเป็นพื้นท ที่มักจะได้รับการละเลย.
Yet another dereliction of duty.และอีกอย่าง สำหรับการละเลยหน้าที่
No more ignoring the law when it is inconvenient.ไม่มีการละเลยกฎหมายในยามไม่สะดวก
Few things surprise me anymore, Mr. Lowe, but this level of negligence is fucking breathtaking.ยังมีบางอย่างที่ทำให้ฉันประหลาดใจอยู่อีกนิดหน่อย คุณโลว์ แต่ความเสียหายจากการละเลยนี่มันน่าใจหาย
But Bullock and her husband Jesse James have accused her of everything from drug use to child neglect and are seeking sole custody.(กูดมอร์นิงอเมริกา) แต่บูลล็อกและเจสซี เจมส์ สามีของเธอ กล่าวหาเธอ ทุกอย่างตั้งแต่การเสพยา ไปถึงการละเลยลูก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การละเลย
Back to top