ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การผูกมัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การผูกมัด*, -การผูกมัด-

การผูกมัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การผูกมัด (n.) bondage See also: confinement, imprisonment Syn. การจองจำ
English-Thai: HOPE Dictionary
bondage(บอน'ดิจฺ) n. ความเป็นทาส,ภาวะที่เป็นทาส,การผูกมัด, Syn. servitude ###A. freedom
captivity(แคพทิฟ'วิที) n. ภาวะที่เป็นเชลย,ภาวะที่หลงไหล,การคุมขัง,การผูกมัด
seizing(ซี'ซิง) n. การจับ,การจับกุม,การยึด,การฉวย,การยึดครอง,การยึดถือ,วิธีการยึดถือ,วิธีการผูกมัด,ลักษณะของเงื่อนแบบหนึ่ง., Syn. seising
yoke(โยค) n. แอก (โดยเฉพาะแอกวัว) ,เทียมคู่สัตว์เลี้ยงที่ร่วมแอกเดียวกัน,สิ่งที่คล้ายแอก,คานหิ้วน้ำ,นาบสะเอว,นาบไหล่,พันธะทางใจ,การผูกมัด,ด้ามหางเสื้อ,ตามขวาง,สัญลักษณ์แห่งการกดขี่,การกดขี่,เครื่องผูกมัด,=yolk vt. ใส่แอก,ใส่เทียม,เชื่อมต่อ,ทำเป็นคู่ vi. ใส่แอก,
English-Thai: Nontri Dictionary
bondage(n) ความเป็นทาส,การผูกมัด
yoke(n) แอก,อำนาจ,การกดขี่บังคับ,เทียม,พันธะ,การผูกมัด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ligaturesการผูกมัด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
trammel (n.) การผูกมัด See also: การบังคับ
footloose and fancy-free (idm.) ปราศจากการผูกมัด See also: ไม่รับผิดชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She, uh, thought she was ready for the commitment, but she wasn't.เธอคิดว่า เธอพร้อมสำหรับ การผูกมัด แต่จริง ๆ แล้วเธอไม่
Why are you so reluctant to make a commitment to me?ทำไมคุณถึงกลัวการผูกมัดกับฉันนัก
I tell people how to avoid commitment.ผมบอกผู้คนให้หลีกเลี่ยงการผูกมัดตัวเอง
I was trying to pull you closer,manipulate some kind of commitment out of you.ฉันพยายามดึงคุณเข้ามาใกล้ ๆ ล่อหลอกการผูกมัดกับคุณ
We're both afraid of commitment, but, the fact is, we also can't live without each other.แต่เราต่างก็กลัวการผูกมัด
One of them get too attached?หนึ่งในพวกเขาต้องการผูกมัด?
Not that commitment is an issue.แต่ต่างหูนี่นะ มันไม่ใช่การผูกมัด ไม่ใช่การผูกมัด เป็นเรื่องนี่ล่ะ
You know, the best thing about being in a committed, monogamous, mutually supportive relationship is that even if you have different ideas, you can have a spirited debate, yet still care for, even make love with...คุณก็รู้, สิ่งที่ดีที่สุดของของการผูกมัดกัน มีคู่สมรสคนเดียว, ความสัมพันธ์แบบสนับสนุนกัน คือแม้ว่าเราจะมีความเห็นต่างกัน
So what's he doing with them?ไม่มีร่องรอยการทรมาน หรือแม้แต่ร่องรอยการผูกมัด
This must have been quite an undertaking.นี่ชักเป็นการผูกมัดตัวเองซะแล้ว
Look, I'm not trying to rush you, but I need a bigger commitment than just the top couple drawers in your bureau.ฟังนะ ผมไม่ได้เร่งรัดคุณ แต่ผมต้องการการผูกมัดที่มากกว่า แค่ได้ลิ้นชักในตู้ของคุณ
"I've Got The World On A String."\\\"ฉันอยู่กับโลกแห่งการผูกมัด\\\"
I just can't, and that feeling that Sue was talking about in there of being tethered to someone...ฉันแค่ทำไม่ได้และ ความรู้สึกนั้น ของซูที่พูดถึง การผูกมัดอยู่กับบางคน ฉัน ฉัน แค่...
I hate this binding stuff.ฉันเกลียดการผูกมัดนี้
I'm wondering if I belong in it or not. Oh...ฉันสงสัยว่ามันเป็นของฉัน ด้วยหรือเปล่า เนทต้องการการผูกมัดจากฉัน
You guys aren't mature enough or old enough to properly face this type of commitment.พวกเธอยังไม่โตพอ หรือแก่พอที่จะ เจอกับ การผูกมัดแบบนี้
They're in love, wunderbar, but nowhere near ready for this kind of commitment.พวกเค้ารักกัน แต่พวกเค้ายังไม่พร้อม กับการผูกมัดแบบนี้
...Many of you are afraid to talk about things that could bond you to strangers.มีคนมากมาย กลัวที่จะพูด ถ้านั่นจะเป็นการผูกมัดคุณ กับคนเเปลกหน้า
Of intent and deed. Of commitment to the Dawning.ของจิตใจ ของการผูกมัด กับการเกิดใหม่
And you totally loved "footloose."เธอจะยิ่งรักมัน ปราศจากการผูกมัด
Freeman didn't want to form any attachments.ที่จะสร้างการผูกมัดใดๆ
I thought we said no strings.ฉันคิดว่า เราตกลงกันแล้วว่าจะไม่มีการผูกมัด
If I didn't know better, I'd say you have commitment issues.ถ้าผมไม่รู้มาก่อน ผมว่าคุณมีปัญหาเรื่องการผูกมัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การผูกมัด
Back to top