ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การติดตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การติดตา*, -การติดตา-

การติดตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การติดตา (n.) graft See also: transplant Syn. การต่อตา, การทาบกิ่ง, การต่อกิ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)
follow-up(ฟอล'โลอัพ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การติดตามอย่างใกล้,จดหมายตาม,หมัดตาม,หนังสือตาม
pursuance(เพอซู'เอินซฺ) n. การติดตาม,การไล่ตาม,การดำเนินการ,การเจริญรอย
pursuit(เพอซิวทฺ') n. การติดตาม,การไล่ตาม,การตามจับ,การดำเนินต่อไป,การดำเนินตาม,อาชีพ,การงาน,การเจริญรอย, Syn. chase
tracing(เทรส'ซิง) n. การติดตามรอย,การแกะรอย,การติดตาม,การสืบเสาะ,สิ่งที่เกิดจากการติดตามหรือสืบเสาะ,สำเนาที่เกิดจากลากเส้นทาบกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
pursuance(n) การเจริญรอยตาม,การติดตาม,การตามหา
pursuit(n) การติดตาม,การแสวงหา,การงาน,อาชีพ,การดำเนินตาม
tracing(n) สิ่งที่คัดลอก,สำเนา,แบบ,การแกะรอย,การติดตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bud graftingการติดตา [มีความหมายเหมือนกับ budding ๓] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
budding๑. การแตกตา๒. การแตกหน่อ [ยีสต์]๓. การติดตา [มีความหมายเหมือนกับ bud grafting] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pursuanceการดำเนินตาม, การติดตาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controllingการติดตามควบคุม,การติดตามควบคุมและประเมินผลงาน,การควบคุมดูแล [การแพทย์]
Inventoryการสำรวจหนังสือการสำรวจหนังสือ หมายถึง การติดตามสถานภาพของหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น ยังคงอยู่ให้บริการที่ชั้นหรือไม่ และมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องหรือไม่ หนังสือรายการใดที่มีการยืมออก สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการยืมออก หรือมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด และเพื่อให้ตรวจสอบถึงสภาพของหนังสือที่ชำรุด สมควรได้รับการซ่อมแซม หรือควรจำหน่าย หรือควรซื้อมาทดแทน หรือ รายการใดที่สูญหายไป เป็นจำนวนเท่าใด ควรจะซื้อมาทดแทนหรือไม่
Overdue bookหนังสือเกินกำหนดยืมกระบวนการและขั้นตอนการติดตามหนังสือค้างส่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
follow (n.) การติดตาSee also: การติดตามผล, การไล่ตาม
arian (suf.) เกี่ยวกับการติดตาม หลักการ หรือยุค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Hyperspace tracking. Navigational systems."การติดตาม อวกาศ ระบบการนำ ทาง
Slade's followers are a clear and present danger.การติดตามของสเลดจัดเจนแล้ว
Trail was hot on Rollins, but no one at HQ would get off their hands, follow up the lead.การติดตามตัวโรลลิ้นส์นั้น เป็นผล เเต่ก็ไม่มีใครที่สำนักงาน ว่างพอจะติดตามเบาะเเสนี้
Following the B.B. case, this is the 2nd time you're assigning Naomi.การติดตามสืบสวนคดีนี้ นี่เป็นครั้งที่สองแล้ว ที่คุณมอบให้นาโอมิทำ
Track-and-field award.ที่ได้รับรางวัลการติดตามและเขตข้อมูล
Keep tracking and we'll get back to you. Right-o.ขอบคุณ ให้การติดตาม และการที่เราจะได้รับกลับมาให้คุณ
Never had to jump across rooftops. I investigate crimes, track leads and sit in court.ไม่เคยมีการกระโดดข้ามหลังคา ผมตรวจสอบอาชญากรรมนำไปสู่​​การติดตาม ...
They were almost too easy to follow.และง่ายต่อการติดตามด้วย
Chick arrived in California and today became the first car to spend practice time on the track.และในวันนี้กลายเป็นรถคันแรกที่จะ ใช้เวลาการปฏิบัติในการติดตา
Perfect turns on every track I've ever raced on.ผลัดที่สมบูรณ์แบบใน การติดตามฉันเคยวิ่งในทุก
Lost track of him?เขาอยู่ใน คอร์ก ไอร์แลนด์ แล้วเราก็ขาดการติดตามเขาไป
I don't know,but either way, I wanna follow up on the cell phone call.ผมไม่รู้ แต่ยังไงก็ตาม ผมต้องการติดตามเรื่องโทรศัพท์มือถือ
You and all the women that came out for the match-making.แล้วก็จ่ายค่าชดเชยมาทั้งหมด ที่ฉันใช้จ่ายไปในการติดตามนายมานี่
I'm with Child Services for the state of New York.ฉันอยู่ส่วนการติดตามดูแลเด็ก,สำหรับเขตนิวยอร์ค
MAN 2: Okay, come on, I want to lay in some preliminary tracking.โอเค เอาล่ะ ผมต้องการให้มีการติดตามเบื้องต้น
Efforts to find out whose selfish crime... caused our entrapment have been fruitless.ความพยายามในการติดตามคนเห็นก่อตัว ของผู้ที่ก่อเหตุทำลายสิ่งแวดล้อม\ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าใดนัก
No one is going to be safe unless you give Ted what he wants.และเราทำให้เธอหลุดจากการติดตา
Rest assured, no stone will go unturned in our search for the person or persons responsible for this.อย่างไม่นิ่งนอนใจ ทุกซอกทุกมุม ในการติดตามหาตัวบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
I'm gonna cut to the chase, Dave.ผมอยากจบการติดตามนี่แล้ว เดฟ
He's confident that RIPLEY's following protocols and that we should do the same thing.เขาเชื่อมั่นการติดตามข้อมูล ของริปลี่มากเกินไป และเราต้องทำแบบเดียวกัน
These levels shouldn't present any danger to the nearby population, but I still want atmospheric monitors set up.ปริมาณขนาดนี้คงจะไม่ทำอันตราย ต่อประชากรที่อยู่ใกล้เคียง แต่ฉันต้องการการติดตามข้อมูลเชื้อโรคในอากาศ
Start tracking vossler through his cell phone.เริ่มการติดตาม วอสสเล่อร์ โดยโทรศัพท์ของเขา
Can you upload the tracking grid to Agent Walker's PDA?ส่งเส้นทางการติดตามมาได้มั้ย ? ที่เจ้าหน้าที่วอล์คเกอร์หรือ ?
I came here to stop those agents from coming after us.ผนมาที่นี้ เพื่อหยุดคนเหล่านั้นจากการติดตามพวกเรา
Blythe Flemming-- the psychiatrist you're supposed to be following up with every week?บลาย เฟรมมิ่ง-- จิตแพทย์ คุณคิดว่าต้องมีการติดตาม อาการทุกอาทิตย์เลยเหรอ?
We just wasted a day looking into a black market that probably doesn't exist.เราเสียเวลาไปวันหนึ่ง ในการติดตามจากตลาดมืด มันอาจไม่มีอยู่จริง
He started with stalking, and then moved his way up to assault and rape.เขาเริ่มจากการติดตาม ก้าวไปสู่การลักพาตัว และข่มขืน
The unsubs hid their tracks with the mothers, but they weren't so careful with the abandoned babies.ผู้ต้องสงสัยซ่อนร่องรอย การติดตามเกี่ยวกับแม่ แต่พวกเขาไม่ระวังกับการทิ้งเด็ก
An elegant solution for keeping track of reality.ทางออกที่สง่างามสำหรับการติดตามของความเป็นจริง
Frankly, the White House is unhappy with the way the manhunt for Jack Bauer's been handled.ตรงไปตรงมานะ ทำเนียบขาวไม่พอใจ กับการติดตาม แจ็ค บาวเออร์ ที่คุณดูแลอยู่
During the pursuit, we believe he was switched to another car.ในระหว่างการติดตามเราเชื่อว่า เค้าได้ถูกเปลี่ยนไปที่รถคันอื่น
Precautions will be made to make sure they can only shoot at people on the track.ข้อควรระวังจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า they เท่านั้นที่สามารถถ่ายภาพคนในการติดตา
Option B being, maybe, put a wedge between us, so we fuck up on the track?B เลือกที่ถูกอาจจะให้ใส่ลิ่ม betwee เราจึงมีเพศสัมพันธ์เราขึ้นในการติดตาม?
They're free to kill him on the track, just not off camera.พวกเขากำลังอิสระที่จะฆ่าเขาในการติดตาม, just ไม่ออกกล้อง
And in there, he talks about how Dave Duncan took to following him around.และในนั้น เขาพูดถึงวิธีการที่ เดฟ ดันแคน ใช้ในการติดตามเขาไปทั่ว แม้กระทั่งถ่ายรูป
But you failed to follow Benford to Frost, and you failed in destroying the blueprints, which was most unfortunate.แต่คุณล้มเหลวในการติดตามเรื่อง เบนฟอร์ดกับฟรอสท์ และคุณล้มเหลวในการ ทำลายพิมพ์เขียว ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุด
Yeah, that's one way of looking at it.ใช่, มันมีทางเดียวสำหรับการติดตา
Or tracking down a mysterious girl who plays the guzhengหรือการติดตามสาวลึกลับ \ N คนที่เล่นกู่เจิง
Rather than go into a normal academic-track job,แทนที่จะไปลงในงานวิชาการติดตามปกติ
Leads that may take us right to E.T.'s doorstep.ดังนั้นวิธีการที่เรา สามารถทำได้งานที่ดีขึ้น ในการติดตามชีวิตต่างดาว?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การติดตา
Back to top