ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การดื่มเหล้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การดื่มเหล้า*, -การดื่มเหล้า-

การดื่มเหล้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การดื่มเหล้า (n.) drinking Syn. การดื่มสุรา
English-Thai: HOPE Dictionary
bottle(บอท'เทิล) {bottled,bottling,bottles} n. ขวด,ถุงหนัง, (ที่ใส่น้ำใส่เหล้า) ปริมาณหนึ่งขวด,การดื่มเหล้า,น้ำนมในขวดนม vi. ใส่ขวด,บรรจุขวดติดอยู่,ข่ม,ทำให้ติดอยู่,เก็บสุรา -Phr. (hit the bottle ดื่มเกินบ่อยและเป็นนิสัย), Syn. receptacle
bun(บัน) n. ขนมปังนุ่มและค่อนข้างหวาน,มวยผม,การดื่มเหล้าเมา abbr. blood urea nitrogen
carousal(คะเรา'เซิล) n. การดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า,การดื่มเหล้ากันอย่างเต็มที่
drink(ดริ้งคฺ) {drank,drunk,drinking} vt.,vi. ดื่ม,อึก,ดื่มให้พร,ดื่มเหล้า n. เครื่องดื่ม,เครื่องดื่มหนึ่งอึก,การดื่มเหล้า,การดื่มเหล้าเมา,ของเหลวหนึ่งอึก,เหล้า
rouse(เราซ) vt.,n. (การ) ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ทำให้ตื่น,กระตุ้น,ทำให้โกรธ,ยุยง,ก่อกวน,ดึงขึ้นสุดกำลัง,การดื่มเหล้ารวดเดียวหมด,การดื่มจนเมา,การเลี้ยงสุรา,การเลี้ยงอาหารอย่างเอะอะโวยวาย vi. ตื่นขึ้นมา,ลุกขึ้นมา,ฮึดสู้, Syn. awaken
suction(ซัค'เชิน) n. การดูด,การดึงดูด,แรงดูด,แรงดึงดูด,การทำให้เกิดแรงดึงดูด,การดื่มเหล้า,การเป็นที่โปรดปรานจากเบื้องบน
English-Thai: Nontri Dictionary
drink(n) เครื่องดื่ม,การดื่มเหล้า,เหล้า,ทะเล,มหาสมุทร
suction(n) แรงดึงดูด,การดูด,การดื่มเหล้า,การจิบเหล้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
piss it up the wall (sl.) ใช้เงินแบบโง่ๆ (โดยเฉพาะหมดไปกับการพนัน การดื่มเหล้า และยาเสพย์ติด) Syn. spunk it up the wall
spunk it up the wall (sl.) ใช้เงินแบบโง่ๆ (โดยเฉพาะหมดไปกับการพนัน การดื่มเหล้า และยาเสพย์ติด) Syn. piss it up the wall
booze (n.) การดื่มเหล้า (คำไม่เป็นทางการ)
carousal (n.) การดื่มเหล้ากันอย่างหนัก Syn. carouse
carouse (n.) การดื่มเหล้ากันอย่างหนัก Syn. carousal
booze-up (n.) การดื่มเหล้ามากเกินไป
afters (sl.) การดื่มเหล้าหรือสุราหลังจากเวลากำหนดปิด
aperitif (n.) การดื่มเหล้าเล็กน้อยเพื่อช่วยให้เจริญอาหาร
alcoholic (adj.) ซึ่งเกิดจากการดื่มเหล้า See also: ซึ่งเกิดจากการดื่มสุรา
chase down (phrv.) ตามด้วย (เฉพาะการดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่ม)
drink away (phrv.) เสียเวลา (ไปกับการดื่มเหล้า)
Dutch courage (sl.) ความกล้าบ้าบิ่น (ได้จากการดื่มเหล้า)
neat (adj.) แบบเพียวๆ (ใช้กับการดื่มเหล้า) See also: แบบไม่ผสมน้ำ Syn. unmixed Ops. diluted, mixed
unmixed (adj.) แบบเพียวๆ (ใช้กับการดื่มเหล้า) See also: แบบไม่ผสมน้ำ Ops. diluted, mixed
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You got enough booze in here to put the whole town three sheets to the wind.คุณมี การดื่มเหล้า มากพอใน ที่นี่ จะนำ ทั้งเมือง สาม แผ่น ลม
Drinking, complaining, do you think it suits you?การดื่มเหล้า โวยวาย มันเหมาะกับคุณเหรอ
What did booze cost you first?การดื่มเหล้าทำให้คุณเสียอะไรไปก่อนล่ะ
I got £700 from the hooker's apartment.ผมได้รับการฃ 700 จาก พาร์ทเมนท์ของการดื่มเหล้ามาก
We take underage drinking very seriously.เราค่อนข้างเคร่งครัดเรื่องการดื่มเหล้าของวัยรุ่น
Saw her portrayal of their drinking.เห็นภาพวาดการดื่มเหล้าของพวกเขา
Theresa Pruitt was the nurse in charge of those bracelets, and although the hospital did not know this at the time, she had a drinking problem.เทเรซ่า เป็นนางพยาบาล ที่มีหน้าที่ดูแลป้ายชื่อเด็ก และตอนนั้นทางรพ.ก็ไม่รู้ว่า เธอมีปัญหาเรื่องการดื่มเหล้าน่ะ
It seems that you know more than just drinking.ดูเหมือนว่าคุณจะรู้มากกว่าการดื่มเหล้านะ
Problem is, that song is great, but it-it kind of glorifies drinking, don't you think?ปัญหาคือ เพลงมันก็ดี แต่มันมันยกย่องการดื่มเหล้า พวกเธอว่ามั้ย
You are not the first to break my liquor lawเจ้าไม่ใช่คนแรกที่แหกกฎการดื่มเหล้าของข้า
Other than washing in mead.นอกเหนือจากการดื่มเหล้าหรอ
No ass. No more booze.ไม่มีตูด ไม่มีการดื่มเหล้ามากขึ้น
It took a lot of courage to confront me about my drinking.ต้องใช้ความกล้ามาก ที่จะเผชิญหน้าฉัน เรื่องการดื่มเหล้าของฉัน
Maybe get people ordering this instead of the usual swill.อาจจะได้ลูกค้าสั่งไอ้นี่ แทนการดื่มเหล้าตามปกติ
Is there booze in the apartment?มีการดื่มเหล้าในพาร์ทเมนท์
Seems like drinking always gave him more than enough to live for until now.ดูเหมือนการดื่มเหล้าจะทำให้เขา มีชีวิตยาวนานขึ้นอีกนะ
They look like the perfect family, but she would have had to know about his drinking when they got married.พวกเขาดูเหมือนครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ แต่เธอคงจะรู้ปัญหาการดื่มเหล้าของเขา ตอนที่แต่งงานกัน
He may have a drinking problem, which makes him more unpredictable and exacerbates his anger.เขาอาจมีปัญหาเรื่องการดื่มเหล้า ซึ่งทำให้เขายิ่งคาดเดาไม่ได้ และนั่นยิ่งเพิ่มความโกรธให้เขา
What I'm hoping is she's gonna be so wasted on booze and blood that she won't even think about it.สิ่งที่ฉันต้องการก็คือ ให้เธอเสียเวลา ไปกับการดื่มเหล้าและเลือด เธอจะไม่คิดถึงมัน
We want to know about Hollis Percy's drinking.เราอยากรู้เรื่องการดื่มเหล้า ของฮอลลิส เพอร์ซี
Whatever skills you had as an engineer you drank away years ago.ไม่ว่าคุณจะมีทักษะอะไรก็ตาม ในฐานะที่คุณเป็นวิศวกร คุณเสียเวลาอยู่กับการดื่มเหล้าไปกว่าสองปีแล้วนะ
I have a problem with know-it-all students who show a lot of promise- นักเรียนยอดใช้เวลาในการ ฉันไม่ชอบที่เที่ยวยุ่ง การสูญเสียความสามารถของเขาในเด็กหญิงและการดื่มเหล้า
That accounts for the drink problem too, the slight tremor in your hand, the red wine stain ghosting your top lip.และนั่นก็บอกได้ถึงปัญหาเกี่ยวกับการดื่มเหล้าของคุณด้วย อาการสั่นน้อยๆของมือคุณ รอยของไวน์แดงที่ยังคงติดอยู่ที่ริมฝีปากด้านบนของคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การดื่มเหล้า
Back to top