ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การจราจล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การจราจล*, -การจราจล-

การจราจล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การจราจล (n.) rebellion
English-Thai: HOPE Dictionary
sedition(ซีดิช'เชิน) n. การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบหรือก่อการกบฏ,การจราจล,การต่อต้านรัฐบาล, Syn. rebellion,mutiny,defiance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A bunch of revolutionary malcontents who think an insurgency will change everything.ผลพวงของการปฏิวัติ ใครจะคิดว่า การจราจล จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง
Réveillon riots. Paris, 1789.การจราจล ราวิโอ ปารีส ปี1789
Last night's riots - Our unsubs aren't gonna like it.การจราจลเมื่อคืนนี้ ฆาตกรของเราคงไม่ชอบมันนัก
At least two hostages have been confirmed in what is now being called a full-scale riot, here at the Fox River State Penitentiary.มีคนถูกจับเป็นตัวประกันอย่างน้อย2คน ในเหตุการณ์ที่ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นการจราจลเต็มขั้น ณ เรือนจำฟ็อกซ์ริเวอร์แห่งนี้
Disturbance? That's what you're calling a riot nowadays?วุ่ยวาย เดี๋ยวนี้คุณเรียกการจราจลว่าวุ่นวายเหรอ
Not true, Eric. They use it to stop riots.ไม่จริงหรอก เอริค พวกเขาใช้มันในการหยุดการจราจล
The dye identifies the agitators.สีจะชี้ตัวคนก่อการจราจล
We find this morning's police action, we find that favella and Riaz.เราค้นหาการจราจลเมื่อเช้า เราจะพบสลัมและริอาซ
There is even the possibility of civil and criminal liability;อาจจะทำให้เกิดการจราจลขึ้นได้
We're talking a riot -- full-scale.ผมกำลังพูดถึงการจราจล \ ที่ใหญ่มาก
During the riot in '88, prison employees escaped through the administration building.ช่วงก่อการจราจลในปี '88 คนงานในคุกหลบหนีผ่าน/ ตึกอำนวยการ
We don't believe last night's riot is connected to the murders.เราไม่คิดว่าการจราจลในคืนนี้ เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม
We all know that these unsubs are gonna react to last night's riot.เราทุกคนรู้ว่า ฆาตกรกลุ่มนี้ จะมีปฏิกิริยาต่อการจราจลเมื่อคืนนี้
Do you think the unsubs know about the riot?คุณคิดว่าผู้ต้องสงสัย รู้เกี่ยวกับเรื่องการจราจลมั๊ย
Just moments ago, a full-scale riot broke out at Terminal Island Penitentiary.เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้เกิดการจราจลเต็มรูปแบบ ที่เรือนจำเกาะเทอร์มินอล
On this part of the U.S. These rioters are starting similar outbreaks of anti-American protests across Russia.เกิดการจราจลทั่วรัสเซีย
Last night we had a tavern riot, a brothel fire, three stabbings and a drunken horse race down the Street of Sisters.เมื่อคืนเรามีการจราจลในโรงเตี๊ยม ซ่องถูกเผา การแทงกันสามรายและพนันแข่งม้าของคนเมา ที่ถนนซิสเตอร์
Listen to me, check out a riot in China six months ago, a factory fire in Ireland four months back, and a bright-ling chemist heart attack this morning.ฟังนะ เช็คข้อมูลเกี่ยวกับการจราจล ที่เมืองจีนเมื่อหกเดือนก่อน โรงงานไหม้ที่ไอร์แลนด์ สี่เดือนที่แล้ว และก็นักเคมีของไบรท์-ลิง ที่หัวใจวายเมื่อเช้านี้
Stay in tight formation. No more prison riot crap. Ah!อยู่ใกล้ๆ กันเข้าไว้ ไม่มีการจราจลนักโทษบ้าบอแล้ว อ๊ะ!
Julian, you were involved in the riots recently, isn't that correct?จูเลียน ,นายเข้าไปร่วมการจราจลเมื่อเร็วๆนี้ นิ ใช่ไหมครับ?
Rioters were stealing food provisions.ผู้ก่อการจราจลขโมยเสบียงอาหารที่เตรียมไว้
I told him to stay out of Robert's rebellion.ข้าบอกเขาให้พักอยู่ข้างนอกของการจราจลที่โรเบิร์ตเป็นผู้ทำ
They kicked the door, I had about 15 minutes to break a suspected terrorist before the insurgents showed up.พวกเขาพังประตู \ ผมมีเวลาสิบห้านาที เพื่อจัดการกับพวกผู้ก่อการร้าย ก่อนการจราจล \ จะเกิดขึ้น
The wesen who worked for Réveillon were targeted and killed in these riots.พวกเวเซ่นที่ทำงานให้กับราวิโอ เป็นเป้าหมาย และถูกฆ่าจากการจราจล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การจราจล
Back to top