ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กังวล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กังวล*, -กังวล-

กังวล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กังวล (v.) worry See also: feel anxious about, concern about Syn. ห่วงใย
กังวลใจ (v.) worry See also: feel anxious, concern Syn. เป็นห่วง
English-Thai: HOPE Dictionary
angst(อางสทฺ') n. ความเป็นทุกข์, ความเป็นห่วง, ความกังวล, Syn. anxiety)
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
anxious(แอง'เชิส) adj. ห่วงใย,น่าห่วง,กังวลใจ,เป็นทุกข์. -anxiousness n.
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
ataraxia(แอททะแรก'เซีย, -ซี) n. ภาวะสงบเงียบ, ภาวะไร้อารมณ์หรือความกังวล. -ataractic, ataxic adj. (tranquillity)
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester
carefree(แคร์'ฟรี) adj. ไร้กังวล., See also: carefreeness n. ความไร้กังวล
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง,หยาบ,ไร้กังวล,ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless
careworn(แคร์'วอร์น) adj. มีอาการกังวล, Syn. worried
cark(คาร์ค) n. ความระมัดระวัง,ความเอาใจใส่,ความกังวล
comfort(คัม'เฟิร์ท) {comforted,comforting,comforts} vt. ปลอบโยน,ให้กังวลใจ,ช่วยเหลือ -n. การปลอบโยน,คำปลอบโยน,สิ่งปลอบใจ,ผู้ปลอบใจ,การช่วยเหลือ., Syn. solace
concern(คันเซิร์น') {concerned,concerning,concerns} vt. เกี่ยวกับ,พัวพัน,กังวล,เป็นห่วง n. ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นห่วง,ความสนใจ,ธุระ,ธุรกิจ,บริษัท, Syn. affect,involve,pertain
concernment(คันเซิร์น'เมินทฺ) n. ความสำคัญ,ความเกี่ยวข้อง,ความสัมพันธ์,ความกังวล,ความเป็นห่วง,สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ,ความสนใจ, Syn. involvement,worry
dispassionn. ความไรักังวล,อารมณ์,ใจสงบ,ใจเย็น,ไม่มีอคติ
disquietn. ความไม่สงบ,ความกังวล,ความกระสับกระส่าย.vt. ทำให้ไม่สงบ,ทำให้กังวล,ทำให้กระสับกระส่าย., See also: disquietedly adv. disquietly adv., Syn. uneasiness
distrait(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
distraite(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
dysphoria(ดิสโฟ'เรีย) n. อาการไม่พอใจกังวลใจ
ease(อีซ) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความง่าย,ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง,ความง่ายดาย. vt.,vi. พักผ่อน,ทำให้สบาย,ทำให้จิตสงบ,ทำให้ไร้กังวล,บรรเทา,ลดหย่อน,ทำให้สะดวก,ผ่อน,ปล่อย,บรรเทา,เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
easement(อี'ซิเมินทฺ) n. ความง่าย,ความสบาย,ความไร้กังวล
easiness(อี'ซิเนส) n. ความง่ายดาย,ความไร้กังวล,ความเมินเฉย,ความไม่สนใจ, Syn. comfort
easygoingn. สงบและไร้กังวล,ตามสบาย,ไปเรื่อย ๆ ,ซึ่งวิ่งเหยาะย่าง.
edgy(เอด'จี) adj. คม,เป็นเค้าโครงที่ชัดเจนกระสับกระส่าย,กังวล, See also: edgily adv. ดูedgy edginess n. ดูedgy
faze(เฟซ) vt. ก่อกวน,รบกวน,ทำให้กลัว,ทำให้กังวล
feeze(ฟีซ',เฟซ) n. ความกังวล,การพุ่งออกไปอย่างรุนแรง,การชนอย่างแรง,การปะทะกันอย่างแรง
hang upn. สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่กังวลอยู่
hang-upn. สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่กังวลอยู่
hung-up(ฮัง'อัพ) adj. เต็มไปด้วยปัญหาที่ยุ่งยาก,เป็นห่วง,กังวลใจ, Syn. detained
limpid(ลิม'พิด) adj. ชัดเจน,ใส,กระจ่าง,เงียบสงบที่สุด,ไร้กังวล., See also: limpidity n. ดูlimpid limpidness n. ดูlimpid, Syn. transparent
nervous(เนิร์ฟ'เวิส) adj. หงุดหงิด,เป็นประสาท,กังวลใจ,เกี่ยวกับประสาท,แข็งแรง., See also: nervousness n., Syn. shaky,timid
phobia(โฟ'เบีย) n. ความหวาดกลัว,โรคกลัว,ความกังวลชนิดครอบงำ, See also: phobic adj.
relax(รีแลคซฺ') vt.,vi. ผ่อน,คลาย,ปล่อย,ทำให้หายกังวล,ระบายท้อง, See also: relaxative,relaxatory adj. relaxedly adv., Syn. slacken
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วางใจได้,ไร้กังวล,แน่นอน vt. ได้มา,เอามา,ทำให้ได้ผล,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,รับรอง,รับประกัน,จับกุม,มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย,เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
solicitous(ซะลิส'ซิทัส) adj. เป็นห่วง,กังวล,ร้อนใจ,กระวนกระวาย,อยาก,ต้องการมาก,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน, See also: solicitously adv. solicitousness n., Syn. caring,concerned
solicitude(ซะลิส'ซิทูด) n. ความเป็นห่วง,ความกังวลใจ,ความร้อนใจ,ความกระวนกระวาย,ความ่อยาก,ความต้องการมาก,เรื่องที่เป็นห่วง
stew(สทิว) vt. ตุ๋น,เคี่ยว,ต้มอาหารโดยใช้ไฟอ่อน ๆ vi. ตุ๋น,เคี่ยวต้มโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ,กังวลใจ,ร้อนใจ,กลัดกลุ้ม, -Phr. (stew in one's own juice ได้ผลจากการกระทำของตัวเอง) n. อาหารตุ๋น,อาหารเคี่ยว,เนื้อเปื่อย,การกังวลใจ,ความร้อนใจ,stews สภาพที่อยู่แวดล้อมที่ยัดเยีย
suspend(ซัสเพนดฺ') vt. แขวน,ลอยตัว,เลื่อน,หยุด,งด,ยกเลิกชั่วคราว,ให้พักงาน,ทำให้กังวลใจ. vi. หยุดชั่วคราว,หยุดชำระหนี้,ลอยตัว,แขวนอยู่., See also: suspendibility n. suspendible adj., Syn. hang,banish,defer,swing ###A. reinstate
sweat(สเวท) {sweat/sweated,sweating,sweats} n. เหงื่อ,การที่เหงื่อออก,ความกังวลใจ,หยาดน้ำ,ความเหนื่อยยาก,การทำงานหนัก,งานหนัก,ความกังวล. vi. เหงื่อออก,กังวลใจ,ทำงานหนัก,รับทุกข์ vt. ขับเหงื่อ,หลั่งเหงื่อ,เค้นออก,ทำให้ทำงานหนัก,ใช้งานหนักแต่ให้ค่าจ้างต่ำ, sweat
taking(เทค'คิง) n. การเอา,การหยิบ,สิ่งหยิบ,สิ่งจับ,สิ่งที่ถูกจับหรือเก็บ adj. ดึงดูดใจ,ชนะใจ,แพร่เชื้อได้., See also: takings n. ใบรับ,ภาวะกังวลใจหรือหดหู่ใจ. takingly adv. takingness n.
trepidation(เทรพพิเด'เชิน) n. การสั่นระริก,การสั่น,การสั่นเทา,การสั่นสะเทือน,ความกังวลใจ,อาการกระตุกของกล้ามเนื้อ, Syn. anxiety,apprehension,panic,nerves
English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
anxiety(n) ความกังวล,ความกระวนกระวาย,ความกระตือรือร้น,ความห่วงใย
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
careworn(adj) วิตก,กังวล,เป็นทุกข์,หน้าซีด
concern(n) ความเป็นห่วง,ความกังวล,ธุระ,ห้างร้าน,บริษัท
concerned(adj) เป็นห่วง,เป็นกังวล,เกี่ยวข้อง,เอาธุระ
disquietude(n) ความกังวล,ความกระสับกระส่าย,ความรำคาญ,ความไม่สงบ
ease(n) ความง่าย,ความสบาย,ความไร้กังวล,ความสะดวก,ความคล่องแคล่ว
easiness(n) ความง่าย,ความสะดวกสบาย,ความสะดวก,ความไร้กังวล
encumber(vt) เป็นภาระ,กีดขวาง,ทำให้หนักใจ,ทำให้กังวล
fear(n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต
nervous(adj) เป็นโรคเส้นประสาท,หงุดหงิด,กังวลใจ,ขวัญอ่อน
phobia(n) ความหวาดกลัว,ความกังวล,ความหวาดวิตก
scruple(n) ความลังเลใจ,ความกังวลใจ,ความกระดากใจ
secure(adj) มั่นคง,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไร้กังวล,มั่นใจได้
solicitude(n) ความกังวลใจ,ความกระวนกระวาย,ความร้อนใจ
sweat(n) เหงื่อ,ความเหนื่อยยาก,ความกังวล
trepidation(n) ความกลัว,ความประหม่า,ความกังวลใจ
worry(n) ความกลุ้มใจ,ความกังวล,ความเดือดร้อน,ความลำบาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anxietyความวิตกกังวล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anxietyความวิตกกังวล [TU Subject Heading]
Anxiousกระวนกระวาย, วิตกกังวล, กังวล, อารมณ์เสีย [การแพทย์]
Dysphoriaอาการระเหี่ยเป็นทุกข์,อารมณ์ไม่ดี,การไม่สบายใจอึดอัดกังวลกระสับกระส่าย,ความรู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
carry on (phrv.) กังวล See also: วิตก, มีท่าทีตื่นเต้น
concerned (adj.) กังวล Syn. uneasy, anxious Ops. calm, unconcerned
ill at ease (idm.) กังวล See also: วิตก, ประหม่า
chew up (phrv.) กังวล (คำไม่เป็นทางการ) See also: วิตก
fuss about (phrv.) กังวลมากกับ See also: วิตกกับ, ตื่นตระหนกกับ Syn. fuss over
fuss over (phrv.) กังวลมากกับ See also: วิตกกับ, ตื่นตระหนกกับ Syn. fuss about
dwell on (phrv.) กังวลหรือคิดมากเกี่ยวกับ Syn. think about
dwell upon (phrv.) กังวลหรือคิดมากเกี่ยวกับ Syn. think about
bombard with (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ
care about (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ
press on (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ Syn. prey on, weigh on
press upon (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ Syn. prey on, weigh on
prey on (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ Syn. weigh on
prey on (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ Syn. weigh on
trouble about (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ
weigh on (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ Syn. prey on
weigh on (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ Syn. prey on
worry about (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ Syn. trouble about
worry over (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ Syn. worry about
agonize (vi.) เป็นกังวล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't worry about my opinion of youอย่ากังวลกับความเห็นของฉันที่มีต่อคุณ
Don't worry, he'll be thereอย่ากังวลเลยเขาจะไปที่นั่น
I ain't worry about thatฉันไม่เคยกังวลกับเรื่องนั้น
He expressed concerns about…เขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับ
You don't have to worry about feeding a catฉันไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการให้อาหารแมว
There's no need to look so worriedไม่จำเป็นต้องดูวิตกกังวลขนาดนั้น
He has no room in his head to worry aboutเขาไม่มีช่องว่างในหัวให้วิตกกังวลอะไร
Do me a favor? Just don't worry about meช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? แค่อย่ากังวลเกี่ยวกับฉันก็พอแล้ว
You've got to stop worryingคุณต้องหยุดกังวลได้แล้ว
You don't have to worry about a thingคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งใด
I feel a bit uneasy when I walked home in the darkฉันรู้สึกเป็นกังวลเมื่อต้องเดินกลับบ้านในที่มืด
Don't worry mate, you'll be all rightอย่ากังวลเลยเพื่อน นายจะผ่านไปด้วยดี
Well, let's not worry about it nowเอาล่ะ พวกเราอย่ากังวลเกี่ยวกับมันตอนนี้เลย
Don't worryอย่ากังวลเลย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก
That's what I'm worried aboutนั่นคือสิ่งที่ฉันกังวลถึง
Now there's nothing to be worried aboutตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้ว ฉันพูดถูกไหม?
That's not what worries meนั่นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ฉันกังวล
Don't worryไม่ต้องกังวล แค่หายใจลึกๆ
You need not to worry, I can take care of myselfคุณไม่จำเป็นต้องกังวลอะไร ฉันดูแลตัวเองได้
Don't worry so much just grow up normally, okay?อย่าไปกังวลอะไรให้มากนัก แค่เติบโตขึ้นมาอย่างปกติเท่านั้น โอเคนะ
Now I can take a nap without worrying anyตอนนี้ฉันสามารถหลับสักงีบโดยไม่ต้องกังวลใดๆ ได้แล้ว
Don't worry over small things like this!อย่ากังวลกับเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้
To be honest, I wish you'd stop caring about meพูดตามตรงนะฉันอยากให้เธอเลิกกังวลเกี่ยวกับฉันเสียที
Don't worry too much, you should focus on practicingอย่ากังวลมากนัก เธอควรมุ่งความสนใจไปที่การฝึกซ้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ms. gerber's concerned and so am i.คุณ เกอร์เบอร์ กังวล ฉันก็ด้วย
You don't say. Concerned. What do you mean, concerned?คุณอย่าใช้คำว่า กังวล คำว่ากังวลของคุณหมายความว่าอะไร?
Don't make it hard on yourself.ตื่นเต้น กังวล และก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบาก
And I can just imagine how you might be feeling a little anxious, given all of this.แล้วฉันก็คิดไปว่า คุณจะรู้สึกยังไง กังวล กับเรื่องที่เกิดทั้งหมดนี่
You don't seem bothered.คุณดูเหมือนไม่ กังวล เรื่องนี้เท่าไหร่
Worry about your hair! What?- กังวล เกี่ยวกับผมของเจ้าล่ะ
Kept going. Didn't come back.กังวลกับเรื่อง ที่ไม่เคยคิดมามันสำคัญมาก่อน
Worried, but proud.กังวลด้วย แต่ก็ภูมิใจ
Susceptible to suggestion, and I...กังวลต่อข้อแนะนำ และฉัน
I'm a little bit worried about the glee club. So am I. I mean...กังวลนิดหน่อย เรื่องชมรมร้องเพลง ผมก็เหมือนกัน
Are you nervous about going against Tank Evans today?กังวลมั้ยที่ต้องสู้กับแท้ง อีวาน
I worried they take you away from me.กังวลว่า พวกเขาจะพรากลูกไปจากแม่
I thought you might need a blanket.กังวลว่า ไม่แน่คุณอาจจะอยากได้ผ้าห่ม
Worrying about whether people "like" him or not.กังวลว่าคนจะ "ชอบ" มันมั้ย
There is concern you have lost your focus.กังวลว่าจะทำให้เจ้า เสียความตั้งใจไปสักหน่อย
Worried it may not even be good?กังวลว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดี?
She wonders if I'm ever, ever going to make any money.กังวลว่าผม จะติดแหงกกับตำแหน่งนี้อีกนาน
This will affect the housing prices.กังวลว่าราคาตึกมันจะตก
I worry if you're safe, and I hope you are happy.กังวลว่าหนูปลอดภัยมั้ย แล้วก็หวังว่าหนูคงมีความสุขอยู่
Worried that your six-headed ball and chain will be calling?กังวลว่าเพื่อนๆของคุณ จะโทรมาเหรอ?
Afraid we're gonna be next?กังวลว่าเราจะรายต่อไปเหรอคะ?
I'm a little nervous, but I'm feeling okay.กังวลหน่อยๆ แต่รู้สึกว่าโอเค
What's with the drama? We can just reschedule for Monday.กังวลอะไรกัน เราทำใหม่วันจันทร์
Because you're going to get us all fucking pinched. What are you, stupid?กังวลอะไรเหรอ เพราะนายจะทำให้ พวกเราทั้งหมดเข้าคุกน่ะสิ โง่รึเปล่า
Worry about Dante.กังวลเกี่ยวกับ Dante
Concerned about the, uh -- the witch-killing spell or that I'm gonna mess these trials up?กังวลเกียวกับ เวทย์มนต์ฆ่าเเม่มดนี่ หรือ ฉันจะทำให้การทดสอบพวกนี้มันยุ่งยากขึ้น
Worry about that later.กังวลเกี่ยวกับการที่ภายหลัง
Really worried about you.กังวลเกี่ยวกับคุณมากๆด้วย
Feeling some anxiety about that championship game tomorrow night?กังวลเกี่ยวกับเกมรอบขิงแชมป์คืนพรุ่งนี้ไหม?
Her only concern is for her daughter.กังวลเท่านั้นเธอคือลูกสาวของ เธอ
Worry about your life.กังวลเรื่องการมีชีวิตดีกว่า kág vl rew'og karmicivítdikv'a
Perhaps whatever happened amplified my predilections and removed inhibitions.กังวลเรื่องความสะอาด หรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้น ขยายความหมกหมุ่นของผม และขจัดความยับยั้งชั่งใจ
You worried about my brother?กังวลเรื่องน้องชายผมเหรอ?
Nerveous about tomorrow?กังวลเรื่องพรุ่งนี้เหรอ
Or in your guys' case, studying for exams or... worrying about regionals.กังวลเรื่องระดับภาค ในกรณีอื่น
Not knowing where she is makes me just as nervous as when she's all over us.กังวลเหมือนตอนที่เธออยู่กับพวกเราทุกที่
They're talking overtime pay.กังวลแค่เรื่องโอทีเนี่ยนะ ?
Panicked, but everything's fine, right?กังวลไปหน่อย แแต่ทุกอย่างไม่มีอะไรนะ ใช่มั๊ย
Worry because most clones pass.กังวลไปหรอก โคลนส่วนใหญ่ผ่านกันทั้งนั้นแหละ
Now don't you worry about us.ตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ เรา

กังวล ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กังวล English: to be worried

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กังวล
Back to top