ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กลับไปกลับมา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กลับไปกลับมา*, -กลับไปกลับมา-

กลับไปกลับมา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลับไปกลับมา (adv.) unreliably See also: changeably, unstably Syn. กลับกลอก, พลิกแพลง Ops. คงที่
English-Thai: Nontri Dictionary
TO AND to and fro(adv) ไปๆมาๆ,กลับไปกลับมา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
virtual memoryหน่วยความจำเสมือนหน่วยความจำบนจานแม่เหล็กที่ทำงานในลักษณะที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำหลักใหญ่กว่าที่มีจริง วิธีการทำงานก็คือ เมื่อคอมพิวเตอร์ต้องการใช้คำสั่งและข้อมูลที่ไม่อยู่ในหน่วยความจำหลัก คอมพิวเตอร์จะนำคำสั่ง และข้อมูลจากจานแม่เหล็กมาสลับกัน คำสั่งและข้อมูลในหน่วยความจำหลักกลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้จนเสร็จงาน การใช้หน่วยความจำเสมือนนั้นทำให้การดำเนินการของคอมพิวเตอร์ช้าลง แต่ก็ช่วยให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมขนาดใหญ่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
to and fro (idm.) กลับไปกลับมา
backwardness (n.) การกลับไปกลับมา See also: การเดินทางกลับไปกลับมา
pace (vi.) เดินกลับไปกลับมา
pace up (phrv.) เดินกลับไปกลับมา
shuttle (vt.) ทำให้กลับไปกลับมาอย่างเร็ว See also: ทำให้กระดกขึ้นกระดกลง Syn. seesaw, vacillate
stooge about (phrv.) เดินกลับไปกลับมา (อย่างไร้จุดประสงค์)
stooge around (phrv.) เดินกลับไปกลับมา (อย่างไร้จุดประสงค์)
to-and-fro (n.) การเคลื่อนกลับไปกลับมา
toing and froing (n.) การเคลื่อนกลับไปกลับมา
twiddle (vi.) หมุนกลับไปกลับมา See also: บิดเล่น, หมุนเล่น
twiddle (vt.) หมุนกลับไปกลับมา See also: บิดเล่น, หมุนเล่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been sendin' it up and down the coast from Sarasota to the everglades.ผมส่งกลับไปกลับมาตั้งหลายรอบ
We're blocking whatever keeps it moving forward, so they flip-flop.เราขวางไม่ให้มันไหลไปข้างหน้า มันเลยเด้งกลับไปกลับมา
Then what was all the flipping and all the throwing the...งั้นไอ้ที่กลับไปกลับมาและโยนน่ะมัน...
Going round 10 different companies was tiring.วิ่งกลับไปกลับมาอยู่เกือบสิบบริษัทนี่มันเหนื่อยจริงๆ นะ
A brief dream that rocks me to sleep on nights when I can't sleepเมื่อคืนนี้ผมนอนไม่หลับ ได้แต่ผลิกตัวเองกลับไปกลับมาอยู่บนที่นอน ฝันไปชั่วขณะ Nemurenu yoru nekaeri wo utsu tsukanoma no yume wo mite ita ไดจิ มาโอะ
Well, don't you turn this around and make it about me.งั้นอย่ากลับไปกลับมา ในเรื่องนี้กับผม
So the bearings entered beneath her chin, then ricocheted around in her skull?งั้นลูกปืนก็เข้าจากใต้คางเธอ แล้วกระเด้งกลับไปกลับมาอยู่ในกระโหลกศรีษะเธอ งั้นเหรอ
The senses make the neurons express signals that go right back to the same part of the brain as before, where memory is stored.ความรู้สึกทำให้เซลล์ประสาท ทำงานโดยอัตโนมัติ ย้อนกลับไปกลับมา ในส่วนเดียวกันของสมอง เหมือนปกติ
This one night she was pacing back and forth.ในคืนนั้น เธอเดินกลับไปกลับมา
♪ All go away? ♪# ฉันพูดกลับไปกลับมา #
We bounce back like superballs.เราเด้งกลับไปกลับมา เหมือนกับลูกบอล
He gets sent to some hellhole upstate, and I get bounced around from one group home to the next.เขาจะต้องถูกส่งไป อยู่ในหลุมนรกทางตอนเหนือโน่น และผมก็จะถูกส่งกลับไปกลับมา จากบ้านกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่ง
They couldn't make Lycaon and his sons human again, but they did teach them how to shift back and forth.พวกเขาไม่สามารถทำให้ ไลแคนและบุตรชายกลับเป็นมนุษย์ได้อีก แต่พวกเขาได้สอนถึงวิธี ที่จะเปลี่ยนและคืนร่าง กลับไปกลับมา
She's flirting everywhere.เขากลับไปกลับมาอย่างนี้ ลองให้ฉันจับได้จริงๆเถอะ
"to convert computer code to brain signals and back again,ซึ่งแปลงรหัสคอมพิวเตอร์ เป็นสัญญาณสมองกลับไปกลับมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กลับไปกลับมา
Back to top