ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระเดือก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระเดือก*, -กระเดือก-

กระเดือก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเดือก (v.) swallow See also: gulp
กระเดือก (n.) Adam´s apple Syn. ลูกกระเดือก
English-Thai: HOPE Dictionary
adam's appleลูกกระเดือก
thyroid(ไธ'รอยด์) n.,adj. =ต่อมไธรอยด์,กระดูกลูกกระเดือก
English-Thai: Nontri Dictionary
feed(vt) เลี้ยง,ให้อาหาร,ป้อน,ขุน,กระตุ้น,กระเดือก,กินอาหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Adam's appleลูกกระเดือก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mystery crisper! The great crisper, where employee food goes to die.อยากรู้นักว่ามันจะกระเดือกลงไปได้มั้ย
But if ripping throats gets that warhead back...ถ้าการจิ๊กลูกกระเดือก มันทำให้หัวรบนั้นกลับมา
What, is MacGruber gonna rip my throat out?แมคกรูเบอร์จะจิ๊กลูกกระเดือกหนู
That filthy nightie is disgusting. I can't even eat.ใส่ชุดนี้แล้วทุเรศลูกตา ฉันกระเดือกไม่ลง
Start the car, or I'm gonna rip your throat out...สตาร์ทรถ ไม่งั้นฉันจะเลาะลูกกระเดือกนาย
Ram it down Taylor's throat.ให้มันไปกระทุ้งกระเดือกเทย์เลอร์ซะ
Come on,man! I'll fuckin' eat your heart. I tear you into fucking throatเข้ามาสิวะ กูจะควักหัวใจมึงออกมาแดก แล้วกูก็จะเจื๋อนลูกกระเดือกมึงด้วย
...Oh, you fucking tried it?โอ้วว กระเดือกไปเลยเหรอ
I will cut your throat.ชั้นจะเฉือนลูกกระเดือกแกซะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระเดือก
Back to top