ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระบุงโกย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระบุงโกย*, -กระบุงโกย-

กระบุงโกย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระบุงโกย (adj.) abundant See also: plentiful, numerous Syn. มาก, มากมาย, โข, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, บานเบอะ, บานเบิก, มากมายก่ายกอง, เยอะ, แยะ, เยอะแยะ, อักโข, อื้อ Ops. น้อย, เบาบาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระบุงโกย
Back to top