ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กมล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กมล*, -กมล-

กมล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กมล (n.) heart See also: mind Syn. หัวใจ, ดวงใจ, ใจ
กมล (n.) lotus See also: lily Syn. ดอกบัว
English-Thai: HOPE Dictionary
craps(เครพ) n. เกมลูกเต๋าชนิดหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solar energyโซลาร์เอ็นเนอร์จีพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ พลังงานนี้เป็นต้นกำเนิดของวัฏจักรของสิ่งมีชีวิต ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำและธาตุต่างๆ เช่น คาร์บอน พลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง ปราศจากมลพิษ อีกทั้งเกิดใหม่ได้ไม่สิ้นสุด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hazard (n.) เกมลูกเต๋า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What difference does it make if you get it here or at the ball game?มันไม่สิ่งที่แตกต่างทำให้ถ้าคุณได้รับมันนี่หรือที่เกมลูก?
Oh, boy. Look at that rain. There goes your ball game.โอ้เด็ก ดูฝนตกที่ มีเกมลูกของคุณไป
"It's all over for the secrets game."มันเป็นไปทั่วสำหรับเกมลับนี้.
When can we play the games?เมื่อไหร่เราจะเล่นเกมล่ะ?
There's a bonus for killing Allegra Geller's latest game, or whatever it is.การฆ่ายอมมีโบนัสบ้าง เกมล่าสุดของอัลเลกร้า เกลเลอร์ หรืออะไรก็ตามแต่
All right, put all reading and writing material and games away.เอาล่ะ เก็บหนังสือกับเกมลงไป
Take a left up there, get on the interstate.ตั้งหลักกันก่อน ออกไปนอกมลรัฐ
You want to play treasure hunt?ลูกอยากเล่นเกมล่าสมบัติงั้นเหรอจ๊ะ
Listen, Simon... you heard Mommy and that lady talking... saw the envelope and invented the game... because you were afraid to ask about it.ฟังนะ ไซมอน... ลูกได้ยินแม่กับผู้หญิงคนนั้นคุยกัน ลูกเห็นซองเอกสารนั่น จึงสร้างเกมล่าสมบัติขึ้นมา
You're allowed to play another game.เรามาเล่นเกมอีกเกมละกัน
It could be some sort of food poisoning or maybe the source is polluted or somethingมันอาจจะเป็นจากอาหารเป็นพิษ หรือ จากมลพิษบางอย่างหรือ อะไรสักอย่าง
We're delaying the rugby, sir.เรากำลังทำให้เกมล่าช้านะครับ..
When the world's crashing down When I fall and hit the groundตอนโลกมลาย ตอนฉันหล่นและตกพื้น
He's playing the hunting game now.เขากำลังเล่นเกมล่าอยู่
Ooh, look, an Indiana Jones connect-the-dots.ดูนี่สิ เกมลากเส้น อินเดียน่าโจนส์
By the power vested in me and the state of Maryland,ด้วยอำนาจที่ผมมี จากมลรัฐแมรีแลนด์
To do homework or to play videogames?จะไปทำการบ้าน หรือว่าไปเล่นวีดีโอเกมล่ะ
I'm just... saying you're not exactly innocent.ฉันแค่อยากพูดว่า.. คุณไม่ได้ปราศจากมลทิน เสียทีเดียวหรอก
He's trying to draw your eye line Lynch. Come on, be smart.เค้าเล่นเกมลวงตานาย ลินซ์.ไม่เอาน่า ,นายฉลาดหน่อย
The dude is dead, Nate. It's treasure hunting.นายนั่นตายแล้วนะ เนท นี่อย่างกับเกมล่าหาสมบัติ
Well, this is one way to get to go on a treasure hunt.นี่ก็เป็นทางนึงที่จะได้เล่น เกมล่าสมบัตินะ
Just like one of dad's stupid scavenger hunts when we were 10.ไม่ต่างกับเกมล่าสมบัติของพ่อ ตอนเราอายุ 10 ขวบ
I love the Sunshine State.ผมรักมลรัฐแห่งแสงแดด
Means that Jason and Garrett were in on his dirty little game?หมายความว่าเจสันกับแกเร็ตต่างก็อยู่ใน เกมลามกของเขาด้วยล่ะ?
For the honor of representing District 12 in the 74th Annual Hunger Games.เพื่อเป็นตัวแทนอันทรงเกียรติของเขต 12 ในเกมล่าชีวิตครั้งที่ 74
And we wish you happy Hunger Games.และขอให้ สุขสันต์เกมล่าชีวิต
To the 74th Annual Hunger Games.สู่เกมล่าชีวิต ครั้งที่ 74
May I present the winners of the 74th Annual Hunger Games.ผู้ชนะ เกมล่าชีวิตครั้งที่ 74
The star crossed lovers, from district 12, this years victors of the 74th Annual Hunger Games.ดวงดาวให้โชคคู่รักจากเขต 12 ให้เป็นผู้ชนะเกมล่าชีวิตครั้งที่ 74
Ooh! A Gershwin/Sondheim scavenger hunt!เกิร์ชวิน(นักแต่งเพลงชาวอเมริกัน) ซอนไฮม์(นักแต่งเพลงชาวอเมริกัน) เกมล่าสมบัติ
Take her to the common room so the others can witness her newfound immaculacy.พาเธอไปที่ห้องนั่งเล่น คนอื่นจะได้ เห็นตัวตนใหม่ที่ปราศจากมลทินของเธอเสียบ้าง
Something more than a lacrosse game?อะไรบางอย่าง มากกว่าเกมลาครอสเนี่ย?
Barry was supposed to coach our son's little league game that night.แบร์รี่ควรได้เป็นโค้ช ให้ลูกชายในเกมลิตเติ้ลลีกคืนนั้น
You fought very hard in The Games, Miss Everdeen.เธอฟันฝ่าเกมล่าชีวิตมาได้คุณเอเวอร์ดีน
Last year, the 74th Hunger Games brought us the greatest love story of our time.กมล่าชีวิตครั้งที่ 74 เมื่อปีที่แล้ว ได้นำทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่
Ladies and gentlemen, the Victors of the 74th Hunger Games.สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ขอเชิญผู้พิชิตเกมล่าชีวิตครั้งที่ 74
Ladies and gentlemen, this is the 75th year of The Hunger Games.สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ นี่คือปีที่ 75 ของเกมล่าชีวิต
As we celebrate the 75th anniversary and 3rd Quarter Quell of The Hunger Games.สู่การเฉลิมฉลองครั้งที่ 75 และครั้งที่ 3 ของคอเตอร์เครว ของเกมล่าชีวิต
The Victor of last year's Hunger Games.ผู้ชนะเกมล่าชีวิตเมื่อปีที่แล้ว
Used by an obscure Fae sect.เป็นเกมล่าเฟสมัยก่อน โดยลัทธิบางอย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กมล
Back to top