windy

แปลว่า


adj ซึ่งมีลมแรง
adj พูดเยิ่นเย้อ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: garrulous
คำที่เกี่ยวข้อง: พูดน้ำท่วมทุ่ง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top