tutor

แปลว่า


n ครูพิเศษ
คำที่เกี่ยวข้อง: ครูสอน , ครูรับจ้างสอนพิเศษ
vt ดูแล
คำที่เกี่ยวข้อง: พิทักษ์ , ปกครอง
vi สอนพิเศษ
คำที่เกี่ยวข้อง: กวดวิชา , สอน