trustworthy

แปลว่า


adj น่าไว้วางใจ

คำที่มี "trustworthy" ในคำ


untrustworthy adj ไม่น่าไว้ใจ
ความหมายเหมือนกับ: unreliable
คำตรงข้าม: trustworthy , reliable , dependableค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top