treadmill

แปลว่า


n เครื่องโม่
n เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่ง / ลู่วิ่ง
n งานประจำหรือวิถีชีวิตซ้ำๆที่น่าเบื่อหรือเหน็ดเหนื่อย