teenager

แปลว่า


n บุคคลที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี
ความหมายเหมือนกับ: adolescent , teen , youngster
คำที่เกี่ยวข้อง: คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว , วัยรุ่น