scheme

แปลว่า


n รายการ
ความหมายเหมือนกับ: design , plot , project
คำที่เกี่ยวข้อง: แผนการ

คำที่มี "scheme" ในคำ


schemer n ผู้วางแผนการ

scheme for phrv วางแผนลวงเพื่อค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top