refrigerator

แปลว่า


n ตู้เย็น
ความหมายเหมือนกับ: cooler , freezer

รูปภาพ


refrigerator ตู้เย็นตู้เย็น

หมวดคำ


คำที่มี "refrigerator" ในคำ


refrigeratory adj ซึ่งเย็นเยือกหรือเป็นน้ำแข็งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top