photocopier

แปลว่า


n เครื่องถ่ายเอกสาร
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องถ่ายสำเนา

รูปภาพ


photocopier เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายเอกสาร

หมวดคำ