parsley

แปลว่า


n ผักใบเขียวกลิ่นหอมใช้ปรุงแต่งอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: majoram
คำที่เกี่ยวข้อง: พลาสลี่

รูปภาพ


parsley ผักใบเขียวกลิ่นหอมใช้ปรุงแต่งอาหารผักใบเขียวกลิ่นหอมใช้ปรุงแต่งอาหาร

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top