merciless

แปลว่า


adj ไร้ความปราณี
ความหมายเหมือนกับ: uncompassionate , harsh , pitiless
คำที่เกี่ยวข้อง: ปราศจากความเมตตา , ใจยักษ์ , ใจดำ , โหดร้าย
คำตรงข้าม: kind , sensitive