mandatory

แปลว่า


n ผู้ได้รับมอบอำนาจ
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ได้รับคำสั่ง , การได้รับคำสั่ง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top