inundate

แปลว่า


vt ท่วม
ความหมายเหมือนกับ: flood , overflow
คำที่เกี่ยวข้อง: เอ่อล้น , นอง , ไหลบ่า
vt ท่วมท้น
ความหมายเหมือนกับ: swamp , overwhelm
คำที่เกี่ยวข้อง: เต็มตื้น