improvement

แปลว่า


n การปรับปรุง
ความหมายเหมือนกับ: amelioration , development
คำที่เกี่ยวข้อง: การแก้ไข , การทำให้ดีขึ้น
คำตรงข้าม: decay , deterioration