idiot

แปลว่า


n คนโง่เง่า (คำหยาบ)
ความหมายเหมือนกับ: cretin , fool , moron
คำที่เกี่ยวข้อง: คนทึ่ม , คนปัญญาอ่อน , คนบ้องตื้น , อีเดียด