grocery

แปลว่า


n ร้านขายของชำ
ความหมายเหมือนกับ: supermarket

หมวดคำ


คำที่มี "grocery" ในคำ


greengrocery n ร้านขายผักผลไม้สดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top