gee

แปลว่า


int คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
ความหมายเหมือนกับ: alas , gosh
int คำร้องสั่งม้าหรือวัวให้เลี้ยวขวา
vi เลี้ยวขวา
คำที่เกี่ยวข้อง: เบี่ยงไปทางขวา
sl เหล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: สุรา
sl ว้าว (คำย่อของ Jesus!)
คำที่เกี่ยวข้อง: วุ้ย , อุ๊ย