furniture

แปลว่า


n เครื่องเรือน
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องตกแต่งบ้าน , เฟอร์นิเจอร์

รูปภาพ


furniture เครื่องเรือนเครื่องเรือน

หมวดคำ


คำที่มี "furniture" ในคำ


furniture van n รถบรรทุกเครื่องเรือน
ความหมายเหมือนกับ: removal van

furniture van n รถบรรทุกสำหรับขนเครื่องเรือน
ความหมายเหมือนกับ: moving vanค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top