crucial

แปลว่า


adj สำคัญมาก
ความหมายเหมือนกับ: importance , decisive , critical
adj โหดร้าย
sl ดีมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: ดีเยี่ยม

คำที่มี "crucial" ในคำ


crucial period n ช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจ

crucial time n ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง
ความหมายเหมือนกับ: decisive timeค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top